‘Добри практики’

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Добри практики, Новини ССИ, Пресцентър

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация от представители на заинтересовани български предприятия с конкретни инвестиционни проекти в областта на енергетиката, ИКТ сектора, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, недвижимите имоти и строителството, както и стартиращи компании, които да вземат участие в Годишната инвестиционна среща (Annual Investment Meeting - AIM 2017), която ще се проведе в периода 2-4 април 2017 г. в Дубай, ОАЕ и, където ще имат възможност да намерят свои партньори и потенциални инвеститори. Темата на предстоящата в Дубай инвестиционна среща е „Международно инвестиране – път към конкурентоспособност и развитие“. Всички логистични разходи - самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни по първоначални разчети възлизат на около 2 500 лв. и са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението. Желаещите да се включат в делегацията, следва да заявят интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 21.03.2017 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg.   Registration_Form
123 На 01 Декември 2015 г. в Хотел „Анел” се проведе Шеста Национална ReferNet конференция на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“, в която ЦПО към ССИ взе участие. Бяха представени основните дейности на мрежата и информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), анализ на текущото му състояние и предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област. Бяха разгледани доклади и анализи, предоставени на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила. На конференцията бяха разгледани резултатите от Анализа на националните политики и практики по отношение на мобилността, квалификацията на учителите, професионалното и кариерно ориентиране в България, както и информация за изпълнявани европейски проекти.
На 14 Септември 2015 г., във ВУЗФ се проведе работна среща, организирана от Световната банка и ВУЗФ, на която чрез официално писмо бе поканен и Съюза за стопанска инициатива. Темата на срещата беше "Потенциал на България за устойчив растеж и споделен проперитет". Г-н Тони Томпсън, който е постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия, представи основни изводи от скорошен аналитичен преглед за България. В дискусията взеха участие и водещи икономисти на Световната банка, експерти и анализатори от България.
2Г-жа Мая Антова - Червеняшки ( член на Управителния съвет на ССИ и регионален координатор за Северозападна България), г-н Георги Георгиев (главен секретар на ССИ) и инж. Иван Иванов (Председател на общинска организация на ССИ) на 10.09.2015 г. проведоха учредително събрание на девет фирми за създаването на общинска организация в рамките на ССИ.  Учредителното събрание с единодушие от присъстващите избра за Председател на Общинска организация, гр. Криводол в Съюза за стопанска инициатива, г-жа Светла Андрева - Борисова.
На 10.09.2015 г. в гр. Монтана се състоя учредително събрание на пет фирми за създаването на общинска организация в рамките на ССИ. Учредителното събрание с единодушие от присъстващите избра за Председател на Общинска организация, гр. Монтана в Съюза за стопанска инициатива, г-н Светлин Гогов.
На 05.09.2015 г., в Зала "София" на БЧК се проведе редовно Общо събрание на ССИ, оповестено в Държавен вестник (брой 57, стр. 94). На събранието Председателя на Настоятелството на Национална занаятчийска камара (НЗК) бе избран за член на Управителния съвет на ССИ.
Сдружение Национална занаятчийска камара (НЗК), член на Европейския съюз на занаятчийските, малките и средни предприятия, на 28.08.2015 г. стана колективен член на Сдружение "Съюз за стопанска инициатива". За представител на НЗК, който да бъде включен в състава на УС на ССИ бе избран председателя на Настоятелството на НЗК г-н Иван Влаев.
На 05.08.2015 г. в гр. Стара Загора се състоя учредително събрание на девет фирми за създаването на общинска организация в рамките на ССИ. Учредителното събрание с единодушие от присъстващите избра за Председател на Общинска организация, гр. Стара Загора в Съюза за стопанска инициатива, г-жа Лина Попкръстева.
2014_06_01_Zelenchukoproizvodstvo След дълги години на мъки и вегетиране, зеленчукопроизводството получи подкрепа от държавата. Днес, много производители смятат, че вече има надежда за българското зеленчукопроизводство. Земеделците могат да се възползват и от трите стълба на финансиране, а най-големи помощи могат да вземат стопаните, които са до 40-годишна възраст и решат да се занимават с био земеделие. >>>
video-front   Използвай тази сила, избери кой да ръководи Европа! >>>

Новини