‘Новини ЦПО’

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Новини ЦПО, Пресцентър, ССИ в медиите

 Днес, Центърът за професионално обучение към Съюз за стопанска инициатива, проведе практически семинар във връзка с Новата правна уредба за Защита на личните данни, влизаща в сила от 25 май 2018г. Главен лектор беше г-н Бойко Вучев - Изп. Директор на "Такси-С-Експрес" АД. Присъстващите се запознаха със задължителните изисквания, които всяка компания трябва да изпълни. Втората част на обучението премина като открита дискусия, като на нея бяха обсъдени конкретни въпроси, касаещи спецификата на бизнеса на присъстващите фирми и организации.   32740260_1905304726166728_4972636848099688448_n                   32836644_1905304192833448_5515878412075401216_n
С любезното съдействие на г-н Александър Александров - Съветник по търговските и икономическите въпроси в гр. Бурса, Турция, публикуваме календар на изложенията в гр. Бурса през 2018 год. При проявен интерес, моля не се безпокойте да изпратите запитване до посочените адреси, публикувани в приложената по-долу таблица. Календар на изложенията в Бурса-2018  
IANMSPИзпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира на 5 февруари 2018 г. понеделник, бизнес форум с двустранни срещи България - Малта. Целта на бизнес форума е създаване на преки бизнес контакти между фирмите от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на бизнес средите и търсене на възможности за съвместни действия за успешно представяне в трети страни. Като краен резултат очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България, Малта и трети страни, както и стимулиране на съвместните инвестиции. Бизнес делегацията от Малта е широко представена, като в нея са включени фирми с интереси в следните сектори на икономиката – авиация; строителство; логистика и транспорт; информационни и комуникационни технологии; недвижими имоти; износ на горива; фармация; търговски, инвестиционни и бизнес агенции и камари и др. Бизнес проявата ще се проведе в Националната художествена галерия (Двореца). Несравнимата атмосфера на залите и непосредствената близост до творбите на едни от най-големите и изтъкнати български майстори в изобразителното изкуство, ще допринесат представителите на българските и малтийските бизнес среди да осъществят ползотворни бизнес контакти, като едновременно с това се докоснат до духа на малка част от богатото културно-историческо наследство на българския народ. При проявен интерес за участие в бизнес форума, очакваме попълнена приложената регистрационна форма в срок до 31.01.2018 г. на e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg или n.georgieva@sme.government.bg. Допълнителна информация бихте могли да получите от Светла Запрянова на телефон: 02/940 79 75 или Николина Георгиева – 02/940 79 77. Участието в бизнес форума е безплатно и се организира по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е бенефициент. На събитието няма да бъдат допускани лица без потвърдена регистрация.
Право да получат ваучери за обучения за ключови компетентности или за професионална квалификация имат, както следва:
  • Лица със средно или основно образование.
  • Лица, които са се възползвали от безплатни професионални и езикови обучения с ваучери по Оперативни програми "Аз мога" или "Аз мога повече",  МОГАТ да кандидатстват за обучение по програма ваучери за заети лица.
  • Ако сте се обучили по специалност с ваучер в предходните програми "Аз мога" или "Аз мога повече", направете вашият избор за друга  специалност и друго езиково обучение по програма Ваучери за заети лица.
  • Ако сте преминали езиково обучение с ваучер в предходните програми "Аз мога" или "Аз мога повече", направете вашият избор за надграждане  по същият език, за друг език  и  за  специалност.
  • Ако сте се обучили по специалност и език в предходните програми "Аз мога" или "Аз мога повече", направете вашият избор за друга специалност и друго езиково обучение с ваучер.
Вижте всички професии и специалности тук: ЦПО професии
123 На 01 Декември 2015 г. в Хотел „Анел” се проведе Шеста Национална ReferNet конференция на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“, в която ЦПО към ССИ взе участие. Бяха представени основните дейности на мрежата и информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), анализ на текущото му състояние и предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област. Бяха разгледани доклади и анализи, предоставени на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила. На конференцията бяха разгледани резултатите от Анализа на националните политики и практики по отношение на мобилността, квалификацията на учителите, професионалното и кариерно ориентиране в България, както и информация за изпълнявани европейски проекти.
ЦПО към ССИ стартира провеждане на обучения по професионално направление „Растениевъдство и животновъдство”. За успешно завършилите се издава Свидетелство или Удостоверение за съответната степен на професионална квалификация. Документите биха послужили при кандидатстване по отделните Мерки на ПРСР (Програма за развитие на селските райони) към Министерство на земеделието и храните.   За повече информация и запитвания – свържете се с нас.

Новини