‘Пресцентър’

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Полезна информация, Пресцентър

На 22 и 23 Септември в град Гродно, Беларус  ще се проведе XIX Републиканска универсална изложба-панаир „Еврорегион Неман-2017“ и Международния инвестиционен форум „Гродненска област на граничен кръстопът“. Форумът ще бъдепод мотото „Година на науката“, за каквато е обявена 2017 г. в Република Беларус. Основната му тема е „Инициатива - Иновации – Инвестиции“. В рамките на изложбата-панаир е планирано представяне на продукцията и услугите на фирми с демонстрация и продажба на нови продукти, панаир на туристическите услуги с представяне на туристическия и лечебно-оздравителния потенциал на Гродненска област и ефективността на безвизовия режим за чуждестранните граждани. При проявен интерес от Ваша страна, можете да се свържете с организаторите на телефон: +375 (152) 73 56 70, 73 56 65 или електронна поща: ved.grodno@yandex.ru  
Право да получат ваучери за обучения за ключови компетентности или за професионална квалификация имат, както следва:
  • Лица със средно или основно образование.
  • Лица, които са се възползвали от безплатни професионални и езикови обучения с ваучери по Оперативни програми "Аз мога" или "Аз мога повече",  МОГАТ да кандидатстват за обучение по програма ваучери за заети лица.
  • Ако сте се обучили по специалност с ваучер в предходните програми "Аз мога" или "Аз мога повече", направете вашият избор за друга  специалност и друго езиково обучение по програма Ваучери за заети лица.
  • Ако сте преминали езиково обучение с ваучер в предходните програми "Аз мога" или "Аз мога повече", направете вашият избор за надграждане  по същият език, за друг език  и  за  специалност.
  • Ако сте се обучили по специалност и език в предходните програми "Аз мога" или "Аз мога повече", направете вашият избор за друга специалност и друго езиково обучение с ваучер.
Вижте всички професии и специалности тук: ЦПО професии
blanka-бск
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация от представители на заинтересовани български предприятия с конкретни инвестиционни проекти в областта на енергетиката, ИКТ сектора, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, недвижимите имоти и строителството, както и стартиращи компании, които да вземат участие в Годишната инвестиционна среща (Annual Investment Meeting - AIM 2017), която ще се проведе в периода 2-4 април 2017 г. в Дубай, ОАЕ и, където ще имат възможност да намерят свои партньори и потенциални инвеститори. Темата на предстоящата в Дубай инвестиционна среща е „Международно инвестиране – път към конкурентоспособност и развитие“. Всички логистични разходи - самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни по първоначални разчети възлизат на около 2 500 лв. и са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението. Желаещите да се включат в делегацията, следва да заявят интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 21.03.2017 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg.   Registration_Form

Стартира приемът на проекти за инвестиции в аквакултурни стопанства по Програмата за морско дело и рибарство по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. Процедурата е насочена към изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства.

Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване на производствените характеристики на водоема, закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници,намаляване на използваното количество вода и химикали, увеличаване на енергийната ефективности диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности, включително риболовен туризъм.

Ще се насърчава и въвеждането на затворени рециркулационни системи, в които се свежда до минимум потреблението на вода.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 16.9 млн. лв., като кандидатите могат да получат финансиране до 50 на сто от признатите им разходи по проекта.

Крайният срок за изпращане на проектните предложения е 25 май 2017 г.

16998045_193407641143852_8903135482228489157_n

17022189_193407697810513_683477644141958528_n

Продължава набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица по ОП РЧР 2014-2020 Агенцията по заетостта продължава набирането на заявки отработодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора”. Процедуратасе съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. От 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г. във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната, всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по схемата, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности.На този етап от изпълнението на схемата, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280 / 2015г. Заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София град няма да се приемат.Работодателите, които желаят да разриват СРМ на територията на София град, могат да направят това с подаване на заявка по схема „Младежка заетост”. В настоящия прием на заявки отпада ограничението за максималния брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на един работодател. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател. За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.   https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost-za-mladite-hora/  
На 01 Март 2017 г. в Клуба на дейците на културата в гр. Смолян г-н Недко Пашамов – Председател на Регионална занаятчийска камара Смолян откри Занаятчийско изложение по случай 15 години от учредяването на Камарата, която е член на Съюза за стопанска инициатива. Официални гости на събитието бяха: г-н Иван Влаев – председтаел на Национална занаятчийска камара и член на Управителния съвет на ССИ, г-жа Радосвета Господинова – Старши съветник индустриални отношения в ССИ, г-н Илия Годев – Зам. областен управител на област Смолян, Светозар Казанджиев - Председател на Клуба на дейците на културата гр. Смолян. Изложбата бе уважена и от Председателите и на останалите национално представителни общински работодателски организации от гр. Смолян. Изложението ще продължи до 10 Март. 20170301_181951
24-ото Международно изложение Секюрити Експо отваря врати от 15 до 18 март 2017 г. в Интер Експо Център. 12% по-ниски цени очакват всички участници, които са решили да се включат в професионалния форум. Сигурността се превърна в задължителен елемент от живота, а това кара бизнеса, институциите и крайните клиенти да използват повече иновативни технологии за видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожарогасене и пожароизвестяване. Секюрите Експо традиционно се провежда под патронажа на Министерството на вътрешните работи. Секюрити Експо обхваща всички аспекти на сигурността.  Пожароизвестяване, пожарогасене и видеонаблюдение.  CLOUD инжинерството също присъства с IP и мрежи, IT и комуникации. Важен елемент за динамичния свят, в който живеем, се превръща и контролът на достъп, биометрията, антитерористичните средства, периметровата защита, защитата на критична инфраструктура, алармените системи и защитата на преноса на данни. Big Data, М2М услуги, оборудването на "интелигентни сгради", физическа охрана, специализирани автомобили и техника ще обогатят Секюрити Експо и през 2017 година. За поредна година Секюрити Експо ще се проведе паралелно с Българска строителна седмица - форум за енергоефективно, екологично и функционално строителство. Информация за участие: www.securityexpo.bg
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира участието на български фирми на специализирани изложения Светът на мебелите и Техномебел 2017. Те ще се проведат в периода 24-28.04.2017, в гр. София.  ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ са ежегодни изложби, като от 2012 г. се провеждат  заедно и са най-значимите специализирани форуми в България, които  предоставят на бизнеса и крайния потребител възможността да видят тенденциите в мебелната индустрия, събрани на едно място – от машините и оборудването за производство на мебели, през материалите и аксесоарите, до готовия продукт. Условията за участие на български фирми са: Агенцията поема разходите за: –    Наем на изложбена площ от 24 кв.м.; –    Регистрация на изложителите и медийни такси; –    Пропуски на изложителите; –    Почистване на щандa; –    Такса ел. мощност и подключване.   Фирмите, участници в ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2017 следва да поемат всички други разходи за: –   Проектиране, изграждане на конструкция, оборудване и аранжиране на щанда; –   Спедиция, застраховка на експонатите и други изложбени компоненти; –   Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни); –   Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие; –   Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата; –   Застраховка на представителите на предприятието.   Заинтересованите следва да подадат изискуемите документи в срок до 15 февруари 2017 г(сряда),по един от следните начини:
  • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
  • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.
  Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните линкове на уеб-сайта на ИАНМСП и в Националния експортен портал:   http://www.sme.government.bg/?p=35991   http://export.government.bg/ianmsp/iniciativi-v-stranata/panairir-v-stranata/future-fairs-stranata/2017/01/31/technomebel-2017    
На 31.01.2017 година Председателя на УС на ССИ д-р Мирослав Найденов, члена на УС на ССИ и Председател на Регионалната занаятчийска камара (РЗК) г-н Иван Влаев и Главния секретар на ССИ д-р Георги Георгиев взеха участие в представянето на предизборната програма на Българската социалистическа партия (БСП).