Търговска мисия с провеждане на двустранни бизнес срещи за сектори машиностроене, електроника и електротехника

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Полезна информация » Търговска мисия с провеждане на двустранни бизнес срещи за сектори машиностроене, електроника и електротехника

Съюза за стопанска инициатива Ви информира, че Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) удължава срока за набиране на документи за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни бизнес срещи за сектори машиностроене, електроника и електротехника, гр. Аман, Йордания, 30.10-04.11.2015 г.

Заинтересованите следва да подадат изискуемите документи в срок до 2 октомври 2015 г. /петък/ включително.

Условията за участие и списък с необходимите документи за кандидатстване в търговската мисия може да намерите на следните линкове:  

http://www.sme.government.bg/?p=29531http://www.sme.government.bg/?p=29811 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини