Кръгла маса – Занаятчийското обучение като “Втори шанс”

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър » Кръгла маса – Занаятчийското обучение като “Втори шанс”

ССИ лого         НЗК лого     Фабриката Лого   ЕЕ лого       На 23.09.2015 г. Съюза за стопанска инициатива (ССИ) беше домакин на Кръгла маса на тема  Занаятчийското обучение като „Втори шанс”, организирано от Националната занаятчийска камара.   Кръглата маса се осъществи сфинансовата подкрепа на „Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 г. – 2014 г.”   На срещата бяха обсъдени възможностите за преодоляване на основните причини за младежката безработица чрез използване на потенциала на занаятчийското обучение като част от системата за учене през целия живот, включително промяна на нормативната уредба в областта на занаятчийството.   Бе представено методическо ръководсдтво за пилотно въвеждане на дуална система за занятчийско обучение като иновативен компенсаторен механизъм в емблематичния занятчийски региони на областитте Ловеч и Габрово.   В процеса на работа бяха договорени бъдещи съвместни действия с Центъра за професионално обучение на Съюза за стопанска инциатива, който е изключително активен в обучението на младежи за придобиване на знания и умения в областта на занаятите.

          DSC_7316 DSC_7319 DSC_7357

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини