ЦПО към ССИ взе участие в Шеста Национална ReferNet конференция

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Добри практики, Новини ЦПО, Пресцентър » ЦПО към ССИ взе участие в Шеста Национална ReferNet конференция

123

На 01 Декември 2015 г. в Хотел „Анел” се проведе Шеста Национална ReferNet конференция на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“, в която ЦПО към ССИ взе участие.

Бяха представени основните дейности на мрежата и информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), анализ на текущото му състояние и предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област.

Бяха разгледани доклади и анализи, предоставени на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила.
На конференцията бяха разгледани резултатите от Анализа на националните политики и практики по отношение на мобилността, квалификацията на учителите, професионалното и кариерно ориентиране в България, както и информация за изпълнявани европейски проекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини