На 17.03.2016 г. ССИ съвместно със Сдружение „Съюз на фирмите за охрана и сигурност” ще проведе дискусия

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Полезна информация, Пресцентър » На 17.03.2016 г. ССИ съвместно със Сдружение „Съюз на фирмите за охрана и сигурност” ще проведе дискусия

На 17.03.2016 г. /Четвъртък/, в зала “Овална” на БЧК, София, бул. „Джеймс Баучер” № 76, от 10.00 до 13.00 ч. ССИ съвместно със Сдружение „Съюз на фирмите за охрана и сигурност” ще проведе дискусия на тема свързана с възможностите за взаимодействие на частните структури с държавните такива в областта на охрана и сигурност в условията на бежански и мигрантски натиск. На дискусията ще вземат участие председателя на УС на ССИ – д-р Мирослав Найденов, изпълнителният директор на ССИ – доц. д-р Алексей Петров, главният секретар на ССИ – д-р Георги Георгиев, представители от бизнеса и академичните среди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини