Българо-руски бизнес форум в Пловдив и бизнес срещи в Банско

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Полезна информация, Пресцентър » Българо-руски бизнес форум в Пловдив и бизнес срещи в Банско

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Руската агенция за подкрепа на малкия и средния бизнес организират посещение на руски компании със сериозен интерес от различни видове взаимоизгодно сътрудничество с български фирми в периода 26-30.09.2016 г. Основните задачи на посещението са: създаване на преки контакти между българските и руските предприятия за производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.
Руската агенция проучва интереса на своите членове и предварителните интереси на българските предприятия за различни форми на коопериране и сътрудничество (инвестиции, създаване на съвместни предприятия и др.). Във форума ще вземат участие значителен брой руски бизнесмени.
В тази връзка Ви молим до 26 Август (Петък) да заявите своя конкретен интерес за партньорство, включително в областта на инвестициите за определен икономически сектор и/или търговските си намерения на e-mail: office@ssibg.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини