Стефан Софиянски: Кредити с отрицателна лихва за млади предприемачи

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » ССИ в медиите » Стефан Софиянски: Кредити с отрицателна лихва за млади предприемачи

На 14 септември бившият изпълнителен директор на застрахователната компания “Лев Инс” Стефан Софиянски оглави Съюза за стопанска инициатива на гражданите. Софиянски напуска компанията, на която е един от основателите, за да оглави неправителствената организация, която защитава интересите на малкия и среден бизнес. Money.bg потърси за интервю новоизбрания шеф на ССИ.

Г-н Софиянски, честито реабилитиране на Съюза за стопанска инициатива.
Благодаря. След като през юни 2012 г. с решение на Министерски съвет на ССИ беше отнето правото да бъде национално представена работодателска организация, през юли тази година Върховният административен съд отмени това решение като неправилно и незаконосъобразно. Беше върната процедурата за ново разглеждане от кабинета. В момента тече процедурата, но ние сме силно обнадеждени и сигурни в тържеството на справедливостта.

Защо така ви порязаха преди година?
Бяха поискани от нас допълнителни документи, предоставихме ги в срок, не те не бяха взети пред вид. Не искам да се връщам към това време, гледаме напред. Жалко е, че беше загубено ценно време. Пропадна и европроект за 8.9 млн. лв., защото едно от условията беше работодателската организация да е национално представена.

Какви са първите стъпки, които ще направите, за да подкрепите бизнеса?
Изготвили сме модел за подпомагане на малкия и среден бизнес. Това са практически мерки, които предлагаме да бъдат приети от Министерски съвет, за да се подобрят възможностите пред този сегмент от предприемачеството.

Какви са жалоните в тези мерки?
Става дума за по-пълно използване на Българската банка за развитие за облекчаване на достъпа до финансиране на предприемачеството чрез предоставяне на нисколихвени, безлихвени и дори кредити с отрицателна лихва. Последните – специално за стимулиране на млади предприемачи – до 29 години.

Изненадвате широката публика с отрицателната лихва, пояснете.
Тези кандидат бизнесмени на все още младежка възраст нямат сериозни обезпечения на кредита, нито пък могат да си позволят високи лихви при един начинаещ бизнес. Затова, просто казано, предлагаме ББР като му отпусне примерно 100 хил. лв. да запише, че дължи 99 хил. лв. примерно след 7 години. Разликата от 1000 лева ще плати хазната – за развитие на бизнеса, вместо да налива подобни пари в потребление. Като ги раздава на калпак, държавата убива дребния и среден бизнес, защото с тях се купува предимно вноска техника и консумативи. По този начин се финансират чужди икономики, а когато става дума за внос от ЕС, се губи и ДДС. Така че, време е държавата да се обърне към трайното решаване на проблема, а не към временни палиативни решения.

Хубаво, ще дадете евтини пари на дребния бизнес, но без пазари нищо няма да стане…
Да, това е много важно условие за развитие и успех. Българският пазар е малък, вследствие на кризата свит допълнително, така че трябва да търсим „излаз” навън. Затова вече подписваме договори със сродни организации от Израел, Гърция и др. страни, в които има конкретни намерения за доставки. По конкретно, ще предложим достъп до пазари за минерална вода, млечни продукти и мебели. Със сродна организация в Испания пък преговаряме за износ на селскостопанска продукция. Отделно се стремим да привлечем частна финансова институция – Взаимоспомагателна каса или банка, специализирана в микрофинансирането, за да предложим на членовете на съюза облекчено финансиране. Предвиждаме да създадем и Гаранционен фонд към ССИ, който да подпомогне обезпечаването на заемите за дребния бизнес. Знаем, че бизнесът страда много и от тежките и многобройни държавни и общински административни процедури. Така че една от задачите ни ще бъде осигуряването на „посредничество” при контактите на бизнеса с администрацията.

В този смисъл какво е вашето отношение към една от въведените адменистративни мерки – Единната сметка?
Категорично против сме подобно смесване на данъчни и осигурителни вноски, на лихви и главници. Ще се борим, не да се смекчи режимът, което вече стана като се въведе първенство на главниците пред лихвите, а да се зачете напълно волята на наредителя. Не може човек да внася ДДС, с което да се погасяват осигуровки, не може да му се прибират от държавата задължения изтекли по давност, само защото не бил поискал да му се признаят.

Плосък данък или стълбица при облагането?
Нашето категорично мнение е, че плоският данък стимулира бизнеса и предприемачите и го защитаваме. На идеите да се въведе необлагаем минимум при облагането на доходите на физически лица, разбираме, че това са социални мерки. Склонни сме да ги разберем, ако ни убедят с цифри. Но ако годишният ефект е някакви си спортни 15 млн. лева повече, по-добре да не се разбутва системата.

Кой ще генерира идеите в ССИ?
Създадохме Експертен съвет, в който има данъчни консултанти, специалисти по търговско и административно право, финансови консултанти, както и специалисти по проекти в това число и европроекти.

Какви европейски тежнения отразявате с акцента върху малкия и среден бизнес?
През юни 2013 г. на конференция “Европа работи за малките и средни предприятия” Антонио Таяни, заместник председател на Европейската комисия, отговарящ за промишлеността и предприемачите, оценява малките и средни предприятия (МСП) като „двигателя на Европа”. Една от главните заслуги на МСП е създаването на нови работни места. 21 милиона малки и средни предприятия в ЕС създават 85% от новите работни места в частния сектор.

Поради тази причина подпомагането на МСП е „висок приоритет” на ЕС, който се стреми към:
• Разгръщане на предприемаческия потенциал на Европа;
• Подобряване на достъпа до финансиране. ЕС е създал редица програми, целящи създаването на по-добра икономическа среда за МСП. Европейската комисия помага на МСП като подпомага осигуряването на необходимите средства за тяхното развитие чрез схема за гарантиране на заеми по Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP, 2007-13). Чрез тази схема вече е оказана подкрепа на повече от 200 000 малки и средни предприятия, на които са предоставени заеми в общ размер на над 12.5 милиарда евро. Комисията също така се стреми да разработи подобрена рамка за ефикасно дългосрочно финансиране на МСП, като се привличат повече частни инвестиции;
• Улесняване на достъпа на МСП до развиващите се пазари;
• Намаляване на административната тежест за МСП;
• Поддържане на „Enterprise Europe Network” – ключът на МПС към намиране на капитал;
• Създаване на пътеводител със съвети за МСП;
• Промяна на европейската дефиниция за МСП.

На 23 април т.г. Шели Порджес, главен консултант по Глобалната програма за Предприемачеството към Държавния Департамент на САЩ, подчертава, че именно предприемачите са надеждата и бъдещето на световното икономическо развитие. Порджес работи с бившия Държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън по Глобалната Програма за предприемачество GEP, която включва повече от 150 страни и се превръща във всеобща инициатива за подпомагане на предприемачите. Глобалното предизвикателство пред света е безработицата. По-голямата част от държавите, включително и САЩ, трябва да се фокусират върху създаването на нови работни места чрез стимулиране на малкия и среден бизнес. Целта на програмата е в световен мащаб предприемачите да получат възможността да контролират своето бъдеще.

Да припомним, какво представлява Съюзът за стопанска инициатива и колко членове има?
ССИ е национално представителна работодателска организация, която защитава интересите на малките, средните и микро – предприятията в Република България. ССИ е учреден на 22.12.1989 г. като сдружение с нестопанска цел от първите предприемачи в Република България, за да обедини и подпомага дейността на предприемачите от малкия и среден бизнес в страната. Защитаваме интересите на малките и средни предприятия, които имат най-голяма нужда да бъдат подкрепяни непосредствено след създаването си в началния етап на своето развитие, за да могат да се справят с огромните рискове и предизвикателства, които стоят пред тях. ССИ е първата неправителствена и доброволна асоциация на частните предприемачи в България с над 20 годишен опит.

През периода на управление на всички правителства и независимо от постоянно променящите се условия за бизнеса, ССИ винаги успешно е защитавала интересите на малките и средни предприятия, много от които впоследствие са се превърнали в големи компании и холдингови структури. ССИ има 64 регионални организации, като този начин обхваща на териториален принцип цялата страна. Членове на ССИ са 46 браншови организации от всички отрасли на икономиката на страната. ССИ има младежка организация – Младежка асоциация за стопанска инициатива (YAPEE), която активно работи за развитие на младежкия предприемачески дух по европрограми и национални инициативи. По последни данни на Националния осигурителен институт 4646 частни предприятия с над 157 000 служители на трудов договор са членове на Съюза за стопанска инициатива.

Как се ръководи ССИ?
Органи на ССИ са: Общото събрание и Управителния съвет с председател и консултативен съвет с председатели – проф. Елка Тодорова и проф. д.и.н Нансен Бехар, както и контролна комисия.

Желаем ви успех!
Благодаря, и на вас

Едно интервю за Money.bg

This is also available in: English

Comments are closed.

Новини