Стартиране на процедура за прием на проекти по Национален иновационен фонд

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Полезна информация, Пресцентър » Стартиране на процедура за прием на проекти по Национален иновационен фонд

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятиястартирапроцедура за прием на проекти по Национален иновационен фонд.

Фондът се администрира от Агенцията, която от своя страна организира всички дейности от кандидатстването с проектни предложения, през оценката и сключването на договори, последваща оценка и мониторинг на изпълнението, включително и изплащането на субсидията.

Целта е да се подпомогне реализирането на нови, съвременни иновационни технологии/процеси/продукти/услуги или значително усъвършенстване на съществуващи технологии/процеси/продукти/услуги, като резултатът е да се увеличи обемът на производството, подобри качеството на произвежданите стоки/услуги, да се намалят използваните ресурси и да се увеличат инвестициите в ефективни предприятия.

 Събитието ще се състои на 30 август 2016 г. (вторник) от 10 ч. в зала „Триадица 1“ на „Гранд хотел София“.

Желаещите следва да попълнят по-долу приложената регистрационна карта и да я върнат на посочената в нея електронна поща.

REG_KARTA _NIF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини