Национално участие в Специализирани изложения Светът на мебелите и Техномебел 2017

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър » Национално участие в Специализирани изложения Светът на мебелите и Техномебел 2017

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира участието на български фирми на специализирани изложения Светът на мебелите и Техномебел 2017. Те ще се проведат в периода 24-28.04.2017, в гр. София. 

ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ са ежегодни изложби, като от 2012 г. се провеждат  заедно и са най-значимите специализирани форуми в България, които  предоставят на бизнеса и крайния потребител възможността да видят тенденциите в мебелната индустрия, събрани на едно място – от машините и оборудването за производство на мебели, през материалите и аксесоарите, до готовия продукт.

Условията за участие на български фирми са:

Агенцията поема разходите за:

–    Наем на изложбена площ от 24 кв.м.;

–    Регистрация на изложителите и медийни такси;

–    Пропуски на изложителите;

–    Почистване на щандa;

–    Такса ел. мощност и подключване.

 

Фирмите, участници в ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2017 следва да поемат всички други разходи за:

–   Проектиране, изграждане на конструкция, оборудване и аранжиране на щанда;

–   Спедиция, застраховка на експонатите и други изложбени компоненти;

–   Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–   Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

–   Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

–   Застраховка на представителите на предприятието.

 

Заинтересованите следва да подадат изискуемите документи в срок до 15 февруари 2017 г(сряда),по един от следните начини:

  • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
  • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

 

Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните линкове на уеб-сайта на ИАНМСП и в Националния експортен портал:

 

http://www.sme.government.bg/?p=35991

 

http://export.government.bg/ianmsp/iniciativi-v-stranata/panairir-v-stranata/future-fairs-stranata/2017/01/31/technomebel-2017

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини