Организиране на българо-полски бизнес форум, 20.09.2017 г., гр. София

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър » Организиране на българо-полски бизнес форум, 20.09.2017 г., гр. София

В периода 19-20 септември 2017 г. официална полска делегация, водена от г-жа Беата Шидло, министър-председател на Република Полша, ще посети България по покана на българския министър-председател г-н Бойко Борисов. В състава на делегацията е включена и група от 17 полски бизнесмени, които проявяват интерес към развитие на търговско-икономическото сътрудничество с български фирми.

Във връзка с деловото посещение на полската бизнес делегация в България, на 20.09.2017 г., от 10.00 ч. в сграда Джон Атанасов на София Тех парк, Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Българо-полски бизнес форум с двустранни срещи. Целта на бизнес форума е да се насърчат двустранните търговско-икономически отношения между двете страни, както и да се предостави възможност за създаване на преки бизнес контакти между заинтересовани компании, развитие на производствено коопериране, създаване на бизнес партньорства и др. ползотворни дейности от взаимен интерес.

При интерес от Ваша страна, моля да изпратите попълнена приложената регистрационна форма (Reg_Form_Poland) в срок до 18.09.2017 г. на e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg или n.georgieva@sme.government.bg. На регистрираните участници ще бъде изпратена програма на събитието.

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Светла Запрянова на телефон: 02 940 79 75 и от г-жа Николина Георгиева на телефон: 02 940 79 77.

Участието в бизнес форум е безплатно и се финансира по дейност 3 на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини