СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ В АТИНА, ГЪРЦИЯ

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър » СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ В АТИНА, ГЪРЦИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартира организация на Специализирано международно изложение за строителство, интериор, ОВиК, СПА оборудване Infacoma & Aquatherm 2018, в периода 09-12.02.2018 г., в гр. Атина, Гърция.

В случай, че сте заинтeресовани, можете да кандидатствате за участие в Infacoma & Aquatherm 2018 след като подадате изискуемите документи в срок до 10 януари 2018 г. /сряда/.
След извършване на служебна проверка на постъпилите документи за кандидатстване, се допускат (или недопускат) за участие и в последствие се класират предприятията по реда на тяхното регистриране в Агенцията и до изчерпване на допустимия брой участници в проявата.

Условията за участие и списък с необходимите документи за кандидатстване в проявата може да намерите на следния линк:

https://www.sme.government.bg/?p=39196

За по-подробна информация :
Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (BSMEPA)
Mirella Tasseva, Mrs.
Internationalization of SMEs Directorate
E-mail: m.tasseva@sme.government.bg
Phone: + 359 2/ 940 79 83
Mobile:+ 359/ 882 949 704
www.sme.government.bg
www.export.government.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини