ИЗЛОЖЕНИЕ В КИТАЙ

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър, ССИ в медиите » ИЗЛОЖЕНИЕ В КИТАЙ

IANMSP

Бюрото за панаири към Министерство на търговията на Китай съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, организират участието на български фирми на изложението CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE), което ще се проведе от 05 до 10 ноември 2018 год. в гр. Шанхай, Китай.

Обхватът на изложбата е :

 1. Високотехнологичено индустриално оборудване;
 2. Потребителска електроника и уреди;
 3. Автомобили;
 4. Облекло, аксесоари, потребителски стоки;
 5. Храни и селскостопански продукти;
 6. Медицинска техника и здравеопазване;
 7. Развиващи се технологии;
 8. Аутсорсинг на услуги;
 9. Креативен дизайн;
 10. Култура и образование;
 11. Туризъм;
 12. Логистично обслужване;
 13. Правни, четоводни и консултантски услуги.

Агенцията поема изцяло разходите за :

-          Наем на изложбена площ;

-          Проектиране и изграждане на щанд;

-          Наемане на оборудване и обзавеждане;

-          Регистрация на изложителите и медийни такси;

-          Услуги и консумативи, вкл. почистване и интернет.

Фирмите участниц;и поемат всички други разходи :

-          Транспорт и обработка на експонати и др. Изложбени компоненти;

-          Командироване и пребиваване на представител на предприятието (пътни, дневни и квартирни разходи);

-          Заявени допълнителни услуги;

-          Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

-          Застраховка на представителите на предприятието;

-          Актуално удостоверение от ТР на български и английски език и разрешителни, съобразно законовите изисквания на РБългария за съответния сектор;

-          Сертификат за произход на стоките, издаден от БТПП и декларации, че същите са проведени в регион извън митническия районна КНР (вкл. Хонг конг, Макао и Тайван) и не са включени в забранителене режим.

За допълнителна информация можете да се обръщате към :

Г-жа Мирела Тасева – главен експерт в ИАНМСП – тел. : 02 940 7983, e-mail : m.tasseva@sme.government.bg

Г-жа Магдалена Маджурова – тел. : 02 940 7970, m.madzhurova@sme.government.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини