Второ проучване на потребностите на работодателите от работна сила

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър, ССИ в медиите » Второ проучване на потребностите на работодателите от работна сила

Уважаеми работодатели,

В началото на месец август 2018 г. Агенцията по заетостта започна второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. То се провежда съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области в страната и има за цел да се получи информация за търсените от работодателите през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила.

Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.

Проучването се провежда по електронен път чрез попълване на on-line анкетен формуляр, който е достъпен и може да бъде попълнен на сайта на Агенция по заетостта www.az.government.bg, в рубриката „Проучване за потребностите от работа сила” или на посочената по- долу връзка:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform

Крайният срок за попълване на анкетния формуляр е 17-ти септември 2018 г.

За Ваше улеснение можете да се запознаете предварително с въпросите и да разгледате анкетата тук, след което да я попълните on-line.

Моля за Вашето съдействие и участие в проучването с оглед получаването на полезна информация за всички участници в трудовия пазар, както и насоки за развитието на работната сила.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените по- долу данни за контакт:

E-Mail: office@ssibg.org

Teл: 02 970 48 40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини