Конкурс за участие в годишна Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика)

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър, ССИ в медиите » Конкурс за участие в годишна Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика)

Уважаеми дами и господа,

Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика).

Основна цел на Наградата е насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и повишаване видимостта и ролята на социалните предприятия. С нея ще бъдат удостоявани социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации, които допринасят за развитието на социалната икономика в Република България  чрез социални иновации.

За да кандидатствате в конкурса е необходимо да попълните формуляр, който може да бъде намерен на интернет страницата по социална икономика – http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 и декларация, свободен текст за оригиналност на идеята.

До участие се допускат физически лица, граждани на Р България  и юридически лица, регистрирани в Р България.

Предложенията се подават на следния електронен адрес: si_nagrada@mlsp.government.bg

Крайният срок за кандидатстване e 12.10.2018 г. 17.30 ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини