Становище относно предложение на КТ „Подкрепа“ за заплащане на нощния труд

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър, ССИ в медиите » Становище относно предложение на КТ „Подкрепа“ за заплащане на нощния труд

ССИ се отнася с уважение и разбиране към изложените в предложението на КТ „Подкрепа“ аргументи, свързани с особеностите на нощния труд и неговото отражение върху здравето и работоспособността на работниците и служителите, които го полагат. Споделяме и мнението, че минималния размер на възнаграждението за нощен труд, регламентирано през 2007 година (0,25 лева за 1 отработен час през нощта) се нуждае от актуализация. В Годишния доклад за колективните трудови договори и колективните трудове спорове, изготвен от Националния институт за помирение и арбитраж през юни 2018 г. (с. 81 – 82)   са посочени договорени в колективни трудови договори на равнище предприятие размери на допълнителното възнаграждение за нощен труд, които са по-високи от нормативно определения минимален размер – договорения среден размер е 0,74 лева за 1 отработен час през нощта.

ССИ неведнъж е изразявал мнение, че Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се нуждае от цялостен преглед, включително и по отношение на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, чийто задължителен характер трябва да бъде премахнат. Поради това сме склонни да обсъждаме предложението на КТ „Подкрепа“, но в контекста на цялостен преглед на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, включително и за отмяна на задължителния характер на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

ССИ изразява и своето принципно становище, че размерите на допълнителните възнаграждения не трябва да се обвързват пряко с размера на минималната работна заплата (месечна или часова), установена с нормативен акт. Освен това, през този период на годината повечето работодатели са изготвили бюджетите си за разходите за персонал през 2019 г. и всяко решение, което може да наложи промяна в тези бюджети е крайно неуместно.

Докладът е публично достъпен в Интернет на адрес: http://www.nipa.bg/?q=bg/node/909

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини