Позиция на Съюза за стопанска инициатива относно цената на застраховката „Гражданска отговорност“.

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър, ССИ в медиите » Позиция на Съюза за стопанска инициатива относно цената на застраховката „Гражданска отговорност“.

Съюзът за стопанска инициатива вече 30 години представлява интересите на микро, малките и средни предприятия – гръбнакът на българската икономика, формиращ 62% от БВП и осигуряващ 65%  от работните места в страната.

Като техен представител  разбираме тревогите им, свързани с възможността за повишаване цената на най-масовата и социална застраховка, а именно “Гражданска отговорност“.

С отговорност към поетите ангажименти към нашите членове и във връзка с назряващото гражданско недоволство по повод поскъпването на застраховка „Гражданска отговорност“, считаме за необходимо да предупредим обществото за предстоящата опасност в случай, че не се вземат незабавни мерки.

В качеството си на национално отговорна работодателска организация, със загриженост за последствията и проблемите, които биха възникнали, от две години алармираме и предупреждаваме своевременно и изпреварващо компетентните органи. Активно участваме в общественото обсъждане на промените и сме предоставили информация и предложения за съвременни правила и механизми, които да предотвратят порочните практики, чрез които група адвокатски кантори и „загрижени“ асоциации задържат голяма част от получените обезщетения без знанието на техните клиенти, които получават незначителна част от тях.

Поскъпването ще доведе до финансови сътресения в малкия и среден бизнес, а липсата на регламент за определяне на обезщетения за неимуществени вреди, ще създадат несигурност в стопанския оборот.

Ние считаме, че предложените промени в Кодекса за застраховане ще доведат до най-разумното решение, а именно – създаване на Методика за оценка на щетите и загубите, които търпят българските домакинства и бизнеса при настъпване на произшествие на пътя.

Тази Методика изисква време за създаване и прецизиране. В тази връзка, приемаме въвеждането на лимити за неимуществени вреди като наложителна временна мярка за стабилизиране на сектора до въвеждането на Методиката.

Мерките, предложени в законопроекта, целят единствено да защитят застрахованите граждани от последици като тази с фалита на ЗК “Олимпик“.

Ето защо, като национално отговорна представителна работодателска организация, изразяваме своята подкрепа за внесеното предложение и настояваме за вземането на незабавни мерки за предотвратяване на настъпващата криза. Всяко забавяне ще се отрази пряко върху цената на тази социална застраховка.

Изправени сме пред отговорен избор – или защитата на 3 000 000 граждани от заплахата на непосилна цена на „Гражданска отговорност“, или заинтересовани адвокатски кантори да търгуват с кръвта на пострадалите при автомобилни катастрофи български граждани и ограбването на техните близки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини