Обучение за безработни лица по проекти на социалните партньори по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър, ССИ в медиите » Обучение за безработни лица по проекти на социалните партньори по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.

Oт днес в дирекции „Бюро по труда“ в цялата страна стартира прием на заявки за подбор на безработни лица – кандидати за обучения по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов подписа договори със социалните партньори за реализацията на седем проекти по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.:

  • ПРОЕКТ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” на Асоциация на индустриалния капитал в България;
  • ПРОЕКТ „ТРУДОВА АКТИВНОСТ” на Българска стопанска камара;
  • ПРОЕКТ „КАТАЛОЗИ” на Българска търговско – промишлена палата;
  • ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО ЗА РАБОТА” на Конфедерация на работодателите и индустралците в България;
  • ПРОЕКТ „Успешни ЗАЕДНО – За Едно Достойно Ново Образование” на Съюз за стопанска инициатива;
  • ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ 2” на Конфедерация на независимите синдикати в България;
  • ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТИ 4” на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА”.

Проектите ще дадат възможност на 8 292 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като най- малко 40 % от обучаващите се лица ще бъдат включени в заетост след приключване на обучението. Обученията са насочени към кандидати от най- уязвимите групи на пазара на труда: продължително безработни лица, безработни лица до 29 г. или над 50-годишна възраст, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към обезкуражени лица и др.

ПРОЕКТ „Успешни ЗАЕДНО – За Едно Достойно Ново Образование” на ССИ има за цел да  повиши компетентността и професионалната пригодност на безработни лица, които чрез изпреварващо обучение да бъдат обучени с оглед обезпечаване на работните места от професионалните направления с недостиг на кадри.

Предвидено е включване на 1 138 безработни лица в обучения за „Умение за учене” и „Инициативност и предприемачество”. Ще бъде предоставена възможност безработните лица да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 22 професии – строител- монтажник, шивач, работник в озеленяването, социален асистент, хлебар-сладкар, администратор в хотелиерството, камериер, готвач, сервитьор, аниматор в туризма, маникюрист-педикюрист и други, като най- малко 643 от обучените лица ще бъдат устроени на подходящи работни места, съобразно придобитите квалификация и умения.

Детайлна информация за всеки проект и предлаганите по него възможности за обучение и заетост може да бъде намерена на официалната електронна страница на Агенция по заетостта и на място в дирекции „Бюро по труда“ в цялата страна, където ще бъдат предоставяни специализирани услуги за консултиране и мотивиране на безработните лица за активно включване в предвидените обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, търсени на пазара на труда.

Част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини