Усъвършенствуват трудовата статистика

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Усъвършенствуват трудовата статистика

Международната конференция по трудова статистика, която се провежда в Международната организация по труда (МОТ) приблизително всеки пет години, събра миналата седмица в Женева представители на работодателите, работниците и на правителствата за своята 19-та сесия. Целта на конференцията беше споделянето на информация по текущи практически въпроси, както и да се обсъди начина по който да се върви напред при въвеждането на стандарти за трудовата статистика. Последното трябваше да стане чрез резолюция, която да напътствува страните в опресняването и интегрирането на техните съществуващи статистически програми в областта на труда, заетостта и незаконния труд.

Работодателските представители от всички региони пледираха за резолюция относно създаването на статистика, която да информира реалистично, практично и ефикасно. Приетата резолюция, която ще се дискутира на заседанието на управителното тяло на МОТ през месец март 2014 г., прокарва концепции за действие, дефиниции и наставления за статистиката в четири области, дефинирани по следния начин:

Производствени дейности за собствена употреба, включваща производството на стоки и осигуряване на услуги за собствена крайна употреба;

Работа на заети лица, която включва работата, извършвана срещу заплащане или с цел печалба;

Незаплатен труд на обучаеми – включващ работа, извършвана без заплащане с оглед на придобиване на трудов опит и / или умения;

Доброволчески труд, който включва безвъзмезден труд, извършван от едни за други лица.

Освен това, конференцията е разисквала и други специфични проблеми, като:

Незаплатена домакинска работа и детски труд;

Принудителен труд и трафик на хора;

достойният труд;

Зелени работни места с проект за указания, свързани със статистическа дефиниция на заетостта в сектор „Околна среда“;

Статистика на кооперациите;

Насилие, свързано с труда и интегрирането на данните за него в съществуващите изследвания;

Ревизия на Международната класификация на Статуса в заетостта (ISCE-93);

Качество на заетостта и работните места;

Практики от отделните страни;

Идентификация на характерните длъжности (професионални позиции изискващи определен ценз) в туризма – ISCO-08.

Докладът, резолюцията и трудовете на конференцията могат да се намерят тук.

This is also available in: English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>