Разискват дружелюбната към бизнеса администрация на най-високо равнище

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Разискват дружелюбната към бизнеса администрация на най-високо равнище

Конференцията „Пътят към растежа: за дружелюбна към бизнеса публична администрация“ ще се проведе на 29 октомври 2013 г. в присъствието на Жозе Барозу

Вицепрезидентът на Европейската комисия Антонио Таяни ще бъде домакин на конференция на високо равнище в Брюксел. На 29 октомври 2013 г., на най-високо равнище ще бъде обсъдeна важността на ефикасната, ефективна и прозрачна публична администрация и нейното отражение върху конкурентоспособността на страните – членки на ЕС. Резултатите от конференцията ще се използуват за оформянето на бъдещата политика на Европейския съюз, като част от стратегията ЕС 2020.

Конференцията ще събере на едно място политически лидери, личности от бизнеса и различни експерти, които ще разменят виждания по основните трудности, които индустрията изпитва, когато се озове лице в лице с публичната администрация. Ще се обсъдят и усилията за подобряване на работата на публичната администрация и добрите пректики в страните от ЕС.

Дневният ред на конференцията включва участието на председателя на Европейската комисия Жозе Барозу и на вицепрезидентите Антонио Таяни (Antonio Tajani) и Марос Шефкович (Maros Šefčovič).

Официалните обявените две основни теми за дискусии са: „Усилията на страните от ЕС за укрепване на управлянието и за повишаване на качеството на институциите“ и „Какво очакват предприятията от модерната публична администрация днес?“.

В дискусиите по първата тема ще участват: г-н Стефан Атефал (Stefan Attefall, министър на публичната администрация и жилищното строителство на Швеция); г-н Кристобал Mонторо Ромеро (Cristobal Montoro Romero, министър на финансите и публичната администрация на Испания); г-н Джанпиетро Д’алиа (Gianpietro D’Alia, министър на публичната администрация и на опростяването на нормативната база на Италия); г-н Кирякос Мицотакис (министър на административната реформа и на електронното правителство на Гърция) и г-жа Корнелия Рогал – Гроте (Cornelia Rogall – Grothe, държавен секретар на федералното министерство на вътрешните работи на Германия).

В дискусията по втората тема за очакванията на предприятията ще се включат: Д-р Хенрика Бочинярж (Dr. Henryka Bochiniarz, президент на Полската конфедерация на работодателите от частния сектор „Lewiatan“); г-н Пиер Гатаз (Pierre Gattaz, президент на Движението на работодателите във Франция – „MEDEF“); г-н Улрих Грило (Ulrich Grillo, президент на Федерацията на германската индустрия – „BDI”); г-н Гаетано Макафери (Gaetano Maccaferri, вицепрезидент по въпросите на регионалните политики и опростяването на нормативната база в „Confindustria“ – конфедерацията на италианските индустриалци); г-н Томас Шлайхер (Thomas Schleicher, президент на Федерацията на европейската строителна индустрия – „FIEC“). Тази дискусия ще се председателствува от г-н Арналдо Абруцини (Arnaldo Abruzzini, генерален секретар на „Eurochambres“ – съюзът на търговско промишлените палати от страните в ЕC).

Между двете дискусии, председателят на Европейската комисия – Жозе Мануел Барозу ще произнесе своята „ключова реч“.

Освен основните дискусии, на които ще участвуват европейски министри и индустриални лидери, конференцията ще работи над три ключови теми – ограничаване на административната тежест; използуване на потенциала на информационните технологии в управлението и прокарването на стратегически мениджмънт в управлението. Това ще стане в три семинара, които ще протекат успоредно.

Семинарът по ограничаване на административната тежест и подобряване на регулаторните рамки ще разгледа въпроси от типа на лицензионните режими при бизнеса, обществените поръчки, данъчното бреме, времето за влизане на договори в сила и други.

Семинарът ще се модерира от г-н Карло Петинели (Carlo Pettinelli, директор на Генерална дирекция „Предприятия и индустрия“ в Европейската комисия). В работата на семинара ще участвуват: г-н Габриел Корте – Реал Карвальо Гоуча (Gabriel Côrte – Real Carvalho Goucha, депутат в португалския парламент и член на групата на високо лавнище по проблемите на административната тежест); г-жа Миерта Капаул (Mierta Capaul, от групата на Световната банка); г-н Алистър Стийл (Alistair Steel, изпълнителен директор на правния отдел в Европейския съвет за химическата индустрия); г-жа Джилиян Кий (Gillian Kiy, кабинет на министър председателя на Великобритания); г-н Ладислав Прудки (Ladislav Prudky, старши специалист в департамента по бизнес средата, Министерство на индустрията и търговията на Чешката република).

Вторият семинар ще бъде посветен на пълното използуване на потенциала на информационните и комуникационни технологии за създаването на „умно“ и иновативно управление. На семинара ще се разискват въпросите за изискванията за повишаване на ефикасността, пред които се изправя публичният сектор, с оглед на използуването на високи информационни и комуникационни технологии. Ще се обсъжда и въпросът за по-нататъшното оптимизиране на електронните услуги за бизнеса.

Семинарът ще се модерира от г-н Роберт Маделин (Robert Madelin, директор на Генералбна дирекция „Комуникационни мрежи, информационно съдържание и технологии“ в Европейската комисия). Ще участвуват: Г-жа Йоанна Малчжевска (Joanna Malczewska, представител на Министъра на развитието и на дигиталните компетенции в публичната администрация в Полша); г-жа Ирина Сокол (Irina Socol, SIVECO – Румъния); г-н Бернар Ле Мезон (Bernard Le Masson, управляващ директор за здравните и публичните услуги в Accenture (tbc) ) и г-н Маргус Маги (Margus Mägi, ръководител на отдела по международни отношения в Центъра за регистрации и информационни системи в Естония).

Третият семинар, посветен на прокарването на стратегическия мениджмънт в управлението ще се спре на въпросите около стретигическото планиране и бюджетното планиране, рационализиране на ролите и отговорностите, стратегическите човешки ресурси.

Семинарът ще се модерира от г-н Петер Стуб Йоргенсен (Peter Stub Jorgensen, директор на Генерална дирекция Заетост, социална политика и социално включване в Европейската комисия). В работата на семинара ще участвуват: Д-р Хеерт Букарт (Dr. Geert Bouckaert, професор в Института по публично управление в Католическия университет в Лувен/Льовен, Белгия, президент на Международния институт по административни науки, Белгия); Д-р Марга Прьол (Dr. Marga Pröhl, генерален директор на EIPA, Нидерландия); г-н Филипо Кавасини (Filipo Cavasini, съветник по прегледа на публичното управление в Дирекция „Публично управление и териториално развитие“ в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – OECD); г-н Пека Линдроос, (Pekka Lindroos, Главен секретар на „Foresight 2030“ към кабинета на министър-председателя на Финландия) и г-жа Рут Ерделийова (Ruth Erdélyiová, съветник на министъра на вътрешните работи на Словакия).

Приносите от отделните прения ще бъдат обобщени от председателствуващите и от модераторите на отделните дискусии в обощение по надслов „Към насърчаваща бизнеса и дружелюбна към растежа публична администрация: накъде тръгваме от тук нататък ?“.

Окончателните заключения на конференцията ще бъдат формулирани от замеснтник директора на Генерална дирекция „Предприятия и индустрия“ – Анти Пелтомаки (Antti Peltomaki).

Резултатите от конференцията на високо равнище би трябвало да бъдат очаквани с огромен интерес. Какъвто и да е скептицизмът към „Брюкселската администрация“, насаждан в българското публично пространство, в Европейската комисия нямат навика да се събират на безсмислени срещи и литературни четения. Най-вероятно срещата ще доведе до формулиране на заключения, които да бъдат включени в бъдещи европейски стандарти за развитие на публичната администрация в страните – членки.

Автор: Теодор Дечев
Снимка: Сградата „Berlaymont“ – седалище на Европейската комисия.

This is also available in: English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>