Международната организация на работодателите (IOE) участва в разработването на нов ISO стандарт за безопасност и здраве при работа

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Международната организация на работодателите (IOE) участва в разработването на нов ISO стандарт за безопасност и здраве при работа

Очаква се стандартът да бъде публикуван през октомври 2016 г.

Нов ISO стандарт за безопасност и здраве при работа е изработен от проектен комитет с намерението да бъде публикуван официално през месец октомври 2016 г. Проектният комитет РС 283, който е отговорен за разработката е провел среща в Лондон в периода 20 – 25 октомври 2013 г., на която е бил завършен първия работен проект на стандарта.

Стандартът ще бъде в съответствие с други стандарти ISO 9001 (Управление на качеството) ISO 14001 (Управление на околната среда), които в момента се ревизират и се очаква да бъдат публикувани през 2015 г.

Представители на около 50 държави по света и международни оргавизацииь, като Международната организация по труда (ILO) и Международната организация на работодателите (IOE) са ангажирани в разработването на стандарта.

Международната организация на работодателите (IOE) обеща на членовете си да ги информира постоянно за развитието на проекта на стандарта, за да могат да бъдат защитени интересите на работодателите в отделните сектори на икономиката.

This is also available in: English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>