„Уникредит Булбанк“: Икономиката е избягнала влизането в техническа рецесия

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » „Уникредит Булбанк“: Икономиката е избягнала влизането в техническа рецесия

„Уникредит Булбанк“: Икономиката е избягнала влизането в техническа рецесия

Макроикономическите анализатори на „Уникредит Булбанк“ обръщат внимание на факта, че трети пореден месец реализираните обеми в сектор търговия на дребно се увеличават. От банката се позовават на предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ) за месец август. Оказва се, че в шест от осем месеца, за които има данни през 2013 г., са отчетени месечни ръстове, което се е оказало достатъчно, за да бъде изведен основния индикатор до ръст на годишна база от 1,4% през юли и до 2,2% през август. Този ръст се регистрира, след поредица от отрицателни стойности, започнала в началото на 2012 г.

Според оценката на макроикономистите на банката, постепенният процес на възстановяване на сектора „търговия на дребно“, продължава да е широко базиран, а най-силният темп на растеж се отчита в сегмента на търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия.

Там резултатите са на нива от 17,5% над стойностите, отчетени преди една година.

Отчетливо по-слаби резултати на годишна база се наблюдават единствено в продуктовата категория на компютърната и комуникационна техника (-5,4%), докато възстановяването на сегмента на битовата техника, мебелите и други стоки за бита вече е достатъчно за редуциране на спада до минимум. Спадът при битовата техника, мебелите и другите стоки за бита вече е само -0,8%, при положение, че стойността на спада през януари беше -16,6%.

От „Уникредит Булбанк“ прогнозират, че „с оглед на силните резултати в сектора, отчетени от статистиката в началото на третото тримесечие, можем да очакваме и по-добри резултати за общото ниво на икономическата активност у нас през периода. При просто допускане, че реализираният обем в сектор търговия на дребно за септември ще бъде същият като през август, виждаме, че увеличението на тримесечна база за летните месеци ще бъде 2,1%, колкото беше отчетено и през второто тримесечие“.

Макроикономистите смятат, че подобна тенденция може да се потвърди и от данните за икономическите нагласи на домакинствата през септември, където числата говорят, че вероятността да увеличат разходите си за важни покупки (мебели, техника и др.) се увеличава спрямо стойностите от август. Тези констатации са в основата на оптимистично очакаване, основаващо се на базата на „непълните данни за вътрешната търговия и други индикатори“, че „икономиката е избегнала влизането в техническа рецесия (под техническа рецесия се разбира ситуация, при която са на лице два поредни периода със спад на тримесечна база) през третото тримесечие и най-вероятно е постигнала ръст от порядъка на 0,3% след спад от 0,1% през април – юни“.

Снимка: www.money.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>