„Уникредит Булбанк“: можем да очакваме допълнително задълбочаване на дефлацията до края на годината

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » „Уникредит Булбанк“: можем да очакваме допълнително задълбочаване на дефлацията до края на годината

Дефлацията е продължила да се задълбочава през септември

Общият индекс на потребителските цени (ИПЦ) е отчел нова най-ниска стойност на изменение на годишна база през септември, достигайки понижение от 1,6% на годишна база. Историческите редове на НСИ показват, че има само един месец с по-ниска стойност в периода след януари 1992 г. Това е месец април 1999 г., когато инфлацията е спаднала с 2,2%. Експертите на „Уникредит Булбанк“ отбелязват, че понижението през септември е факт, въпреки лекото увеличение от 0,1% в общия ценови индекс на месечна база, тъй като септември традиционно е месец с по-високи ръстове на инфлацията поради сезонност в сегмента на хранителните продукти.

Така, от началото на годината, изменението на цените остава силно отрицателно и достига минус 2,1 процента (-2,1%).

Анализаторите констатират, че динамиката на индикатора през септември отново се е движила от еднократни фактори, а именно – от сезонността в групата на хранителните продукти и при ресторантите и хотелите. Докато традиционното увеличение на цените на зеленчуците в края на лятото е добавило близо 0,4 процентни пункта (п.п.) към общия месечен ръст от 0,1%, то намалението на цените на услугите по краткосрочно настаняване е извадило приблизително 0,3 процентни пункта от изменението на индекса на потребителските цени (ИПЦ) на месечна база.

Според анализаторите на „Уникредит Булбанк“, с оглед на нагласите за движението на ИПЦ в икономиката, можем да очакваме допълнително задълбочаване на дефлацията до края на годината. Продължаващото намаление на цените на горивата на глобалните пазари е фактор от голямо значение за този процес.

Не напълно усвоените ефекти от административно наложните намаления на цените на комуналните услуги, основно на енергийния компонент, също ще задържат изменението на ценовото равнище в отрицателна територия поне до второто тримесечие на 2014 г.

Друг фактор според анализаторите е продължаващият спад на цените на производител в икономиката. Индикаторът, който предхожда движението в ИПЦ вече достигна понижение от 4,2% на годишна база през септември, а нагласите в сектор индустрия сочат към нови понижения на цените до края на 2013 г.

Анализаторите са убедени, че „плахото възстановяване на вътрешното потребление също едва ли ще се окаже достатъчно силен двигател за връщане на цените към ръст“, което би трябвало да означава, че предстоят още месеци на потребителска дефлация.

Ключови думи:

Индекс на потребителските цени, ИПР, Уникредит Булбанк,

Текст под снимка:

Общият индекс на потребителските цени (ИПЦ) е отчел нова

най-ниска стойност на изменение на годишна база през

септември, достигайки понижение от 1,6% на годишна база.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>