Мнението на един предприемач: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 е нужна на българския бизнес

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Мнението на един предприемач: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 е нужна на българския бизнес

Предлагаме на членовете на ССИ, както и на всички други посетители на сайта на Съюза за стопанска инициатива, интервюто на Илиана Беновска от Радио К2 със С.Г. от компанията „Р.“ ООД. Интервюто е излъчено в предаването „Пари за вашия бизнес”, съвместна рубрика на „Радио К2” и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Препоръчваме този текст, защото в него се дава информация за конкретен проект, спечелил финансиране по ОП „Конкурентоспособност“, която със сигурност е една от успешните оперативни програми в България.

Илиана Беновска: Уважаеми слушатели, вие сте в ефира на „Радио К2” и както разбрахте от анонса, слушаме „Пари за вашия бизнес”, съвместна рубрика на „Радио К2” и Министерството на икономиката и енергетиката. .В края на програмния период примерите за успешни проекти не са малко и ние ще ви ги представяме в нашата програма всяка седмица в сряда и четвъртък от 17.30 до 18.00 часа и в събота между 13.00 и 13.30 часа. … Представяме ви проекта на „Р.” ООД, който ще ни представи ръководителят на проекта, господин С.Г.

 

С.Г.: Добър ден, госпожо Беновска, на вас и на вашите слушатели!

 

Илиана Беновска: Интересно е, господин Г., за нашите слушатели, които, някои от тях, може би, тепърва ще се запознаят с възможностите на ОП „Конкурентоспособност”, откъде научихте вие за ОП „Конкурентоспособност” и възможностите, които предлага?

 

С.Г.: В нашата фирма ние редовно следим публикациите по оперативните програми, които се публикуват на страницата на Министерството на икономиката и енергетиката, на страницата на Агенцията за малки и средни предприятия, както и в други източници в интернет, получаваме бюлетини на имейл за възможността за кандидатстване по тези проекти. След като преценихме възможностите и нуждите на нашето предприятие, преценихме да кандидатстваме по тази оперативна програма с проект за технологична модернизация, обновление на нашето предприятие.

 

 

Илиана Беновска: „Р.” ООД предлага хранителни добавки и какво, всъщност, вие получихте като сума и като възможност за оборудване по ОП „Конкурентоспособност”?

 

С.Г.: С кандидатстването по този проект ние имаме одобрена сума по договор от 1097563 лева, като допустимите разходи по този проект са на стойност 914636 лева. Както знаят, предполагам, нашите слушатели, сумата, която се възстановява по проекта е в размер на 70 %, което в нашия случай е 640000 лева безвъзмездна помощ. Остатакът от 30 % е съфинансиран от нашата фирма.

 

Илиана Беновска: Тоест, да повторим за нашите слушатели, практически има и самоучастие.

 

С.Г.: Да, има самоучастие към проекта в размер на 30 %.

 

Илиана Беновска: Използвахте ли, това е също вторият тежък въпрос, защото ние все още се учим да усвояваме евросредства, използвахте ли консултанти при подготовката на документите за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност”?

 

С.Г.: Да, ползваме консултант при разработката и изпълнението на проекта, това е местна, българска фирма, която е специализирана в този тип дейност.

 

Илиана Беновска: Разходите бяха за сметка?

 

С.Г.: Разходите са включени в допустимите разходи по проекта и те се възстановяват на фирмата изпълнител.

 

Илиана Беновска: Това е важна новост, която, мисля, се появи преди две години в тези програми. Какво представлява вашият проект, малко по–подробно можете ли да го опишете, какви машини закупихте, оборудване ли само включваше този проект и изобщо и обновяване на производствените помещения, или нещо друго?

 

С.Г.: Фирма „Р.” изпълнява проект, свързан предимно с технологична модернизация, закупуване на машини и лабораторно оборудване. С този проект ние закупихме вече блистер машина, това е изключително необходима и важна част за нашето производство, свързана с ежедневната ни дейност в производствения процес. Чисто нова машина, доставена от европейски производител. Това е и основната част от него, най – скъпата част от него, с най – голяма стойност. В допълнение към проекта, част от него са закупуването на два по–малки лабораторни апарата, които също са от съществено значение за нашата ежедневна дейност, те са свързани с повишаване и изпълнение на качеството на нашите продукти и те са инсталирани в нашата лаборатория.

 

Илиана Беновска: Фактически каква е степента на усъвършенстване на вашата дейност чрез обновяване на техническото оборудване, осъвременяването ли, как да го нарека?

 

С.Г.: Да, модернизацията е свързана с това, че закупените по този проект машини са, така да се каже на жаргон, последна мода. Както казах, голямата част от проекта и най – скъпа, един от най – добрите възможни варианти в нашия сектор, в сектора на производство на хранителни добавки и фармацевтични продукти. Лабораторните апарати също са най – новото, което е измислено в този момент в този сектор. Повишаването на качеството и усъвършенстване на производството, подобряване на капацитета, повишаване на капацитета е изключително голямо чрез закупуването на тези машини.

 

Илиана Беновска: Срещнахте ли някакви трудности при осъществяването на този проект?

 

С.Г.: При изпълнението на този проект, мога спокойно да заявя, че не сме срещнали някакви сериозни трудности, нито при кандидатстването, нито при изпълнението на проекта, мога да кажа, че целият процес върви нормално, с нормалните за този тип дейност и бюрократични и други процедури. Но в общи линии не мога да кажа, че сме имали някакви съществени пречки.

 

Илиана Беновска: А как се промени дейността на „Р.” ООД след реализирането на този проект, имате ли поглед?

 

С.Г.: Мога да заявя, че дейността на „Р.” се е променила в няколко насоки. На първо място това е изключително много подобряване на ефективността на работата на отделите в нашата фирма, за които закупихме тези машини. Това подобри ежедневната дейност, по–бързото изпълнение на поръчките, качественото следене на изпълнението на нашите поръчки за българските клиенти и за чуждия пазар, по–бързото въвеждане на продуктите на пазара и като цяло ни позволи да сме по–гъвкави и по–добри при изпълнението.

 

Илиана Беновска: Може ли да се опитате да характеризирате, успяхте ли с изпълнението на проекта да разширите дейността си и предлаганите услуги?

 

С.Г.: Да, новата машина, която закупихме в отдела за опаковане, първично опаковане, блистер машината, ни даде възможност да разширим производството и да увеличим капацитета му, което много помага за изпълнението и привличането на нови клиенти.

 

Илиана Беновска: А наложи ли се, господин Г., допълнително обучение на персонала при въвеждането на новото оборудване, което сте закупили по ОП „Конкурентоспособност”?

 

С.Г.: Разбира се, при въвеждането на такъв тип машини, особено, те са от европейски производители, винаги има обучение, то е задължително, то е част от самата процедура по закупуване на такъв тип машини, винаги има обучение, което се предоставя от производителя на машините. В нашия случай дори в момента си тръгват последните служители на фирмата доставчик по обучението, които са тук в София в нашия производствен цех, които ни помагат с инсталирането, обучението и въвеждането в експлоатация на тази машина. Това е една стандартна процедура и е абсолютно задължителна при изпълнението.

 

Илиана Беновска: Колко време ви отне тази инсталация и обучението на персонала, след като закупихте новото оборудване?

 

С.Г.: Няколко седмици, те са три етапа, които се изпълняват след доставката на машината в нашия цех. Всеки от служителите на европейската фирма средно прекара по една седмица в София в нашата производствена база.

 

Илиана Беновска: Господин Г., след като сте успели да закупите техниката, да я инсталирате и да обучите кадрите, този проект доведе ли до разкриването на нови работни места.

 

С.Г.: Да, в рамките на изпълнението на този проект ние разкрихме две нови работни места, които са запълнени съответно.

 

Илиана Беновска: Каква перспектива давате, в България това е интересна тема, имаме безработица, както сред застаряващото население, така особено, вече почти до 30 % относително достигнала младежка безработица. Какви хора назначихте?

 

С.Г.: Специално по този проект назначихме хора в пика на своята кариера и въобще като възможности и развитие, спазихме, разбира се, и половото съотношение мъж – жена, съответно сме дали равен шанс за развитие в нашата фирма. Ние от „Р.”, не само в изпълнението на този проект, като цяло през последните години се опитваме да разширяваме заетостта при нас, да назначаваме хора в различна възраст, и мъже и жени, които имат възможността да развиват своята кариера и да я обогатят и са с нас заети в производството. Продължаваме да развиваме нашите производствени възможности, не само с този проект, тъй като кандидатстваме и по още един.

 

Илиана Беновска: Точно това исках да ви питам, бихте ли, и ако сте го направили вече, кандидатствали ли сте „Р.” отново по друга схема на ОП „Конкурентоспособност”?

 

С.Г.: В момента подготвяме документацията по още един проект по същата ос, свързан отново с технологичната модернизация, разширяване на производствените възможности на фирмата, в момента текат подготвителните процедури по внасянето на проекта и се надяваме, че в близките няколко седмици ще бъде внесен и се надяваме, разбира се, че ще бъде одобрен и ще продължим с развитието на обновлението на нашето производство и разкриването на нови работни места.

 

Илиана Беновска: Вероятно от скромност пропуснахте да кажете, че вече след като имате един спечелен проект, подготовката на следващия е много по–лесна, знаете какво и как трябва да се направи.

 

С.Г.: То е лесно, когато се подготвиш добре, в случая ние се стараем в нашата фирма да се подготвим добре, за да ни е лесно по време на изпълнението на проекта. Слава Богу, хората, които се занимаваме в нашата фирма, както със съдействието на фирмата консултант, се подготвя много добре и изпълнява, бих казал отлично, така че, затова може би, всичко ни се случва нормално.

 

Илиана Беновска: И сега, ако погледнем нещата от гледната точка на нашите слушатели, които, някои от тях може би за пръв път чуват за ОП „Конкурентоспособност”. Можете ли да се опитате да резюмирате какви съвети бихте дали на хората, които за пръв път възнамеряват да кандидатстват по ОП „Конкурентоспособност”?

 

С.Г.: Аз бих посъветвал, наистина фирмите, има много фирми, които кандидатстват и изпълняват проекти и знам, че има и такива, които се колебаят. Може би има и такива, които не са чули. За тези, които не са чули, наистина бих ги посъветвал да се интересуват по–живо и по–настойчиво от възможностите за кандидатстване по тези проекти за обновление на производствената база. За фирмите, които се колебаят, бих ги посъветвал да не се плашат от дългите процедури, дългото писане и другите неща, съпътстващи тези проекти, защото те си заслужават.

 

Илиана Беновска: … За финал, виждате ли доброто начало в, може би, разширяването на дейността на вашата фирма, участвайки в ОП „Конкурентоспособност”?

 

С.Г.: Разбира се, виждам доброто начало и се надявам то да е началото на един дълъг процес.

 

Илиана Беновска: Аз много ви благодаря за този разговор, желая ви успех и вероятно ще се чуем и видим, когато влезе в сила и следващия ви проект!

 

С.Г.: Благодаря ви!

 

This is also available in: English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>