Съюзът на гъбопроизводителите: Промените в Закона за защита на конкуренцията няма да решат проблемите във взаимоотношенията между земеделските производители и търговските вериги

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Съюзът на гъбопроизводителите: Промените в Закона за защита на конкуренцията няма да решат проблемите във взаимоотношенията между земеделските производители и търговските вериги

Министерството на земеделието и храните е започнало консултации с браншовите асоциации на земеделските производители във връзка с предложенията за промени в закона за защита на конкуренцията. Според МЗХ, най-краткият път към урегулиране на взаимоотношенията между земеделските производители и търговските вериги, минава през промяна в Закона за защита на конкуренцията.

 

Тези консултации са предшествувани от срещи през лятото между организации на земеделски производители, представители на търговските вериги и министър Греков. След тази поредица от срещи, МЗХ започва споменатата по-горе законодателна интервенция в областта на защитата на конкуренцията.

 

Една от организациите, участвували в летните срещи „производители – търговски вериги – МЗХ“ е Съюзът на гъбопроизводителите в България, която тези дни разпространи становище относни предлаганите законодателни промени, пълният текст на което Ви предлагаме помесетно по-долу:

 

„Налагането на големите търговски вериги като начин на комерсиализация на продуктите в световен мащаб предполага и регулирането на този сектор.

 

Появата на една чуждестранна хранителна верига на българския пазар трябва да има положителен ефект върху икономиката на страната: откриване на нови работни места, приходи в бюджета, но най-вече стимулиране на българското производство и в частност българското земеделие. Около 80% от търговията с плодове и зеленчуци се извършва посредством големите хранителни вериги. Много малка част от тази продукция обаче е българска. Ние купуваме вносни плодове и зеленчуци, а българският производител търси пазари за износ на своята продукция. Не е ли това парадокс?

 

В България хранителните вериги не стимулират, а убиват българското земеделие. За да се решат проблемите на българските производители, свързани с търговските вериги, е необходимо да се приеме специален закон, който да защитава техните интереси и българската икономика като цяло.

 

Не виждаме по какъв начин измененията в Закона за защита на конкуренцията решават конкретно изброените в таблицата проблеми по веригата доставчик-купувач. (Под „таблицата“ тук се има пред вид формата, с която се извършва съгласувателната процедура по предложената законодателна промяна. Бел. Авт.).

 

Ние считаме, че трябва да се приеме закон, който да задължава чуждестранните и българските търговски вериги да предлагат минимум 50% от определен вид стока (в частност говорим най-вече за плодове и зеленчуци) българско производство. Нека се даде възможност на българския потребител за избор. Този закон трябва да включва и останалите предложения за решения от приложената таблица. Към изброените в нея проблеми, можем да добавим още:

 

исканите от търговските вериги премии да бъдат в замяна на увеличен обем продажби на доставчика;

 

намаляването на цената на доставчика да води до намаление на % на отсъпките, които той прави;

 

уговореният в договора между страните срок за плащане на фактурите да започва да тече от датата на приема на стоката от купувача (дата върху протокол за доставка или приемо-предавателен протокол), а не от датата на получаване на фактурите в офисите на търговските вериги;

 

да няма нелоялно прехвърляне на търговския риск при проверки от страна на БАБХ. ТВ да отговаря солидарно, ако предлага стока от нередовен производител, без документи или при неправилно съхранение на стоката“.

 

Становището на гъбопроизводителите беше разпространено между браншовите организации от председателя на съюза им – г-жа Илиана Димитрова и в момента интензивно се разпространява между регистрираните земеделски производители и агро фирмите.

 

Съюзът на гъбопроизводителите в България (СГБ) е учреден на 26.03.1998 г.в гр. Пловдив. Сегашният формат на организацията е оформен на Общо събрание на СГБ, състояло се на 25 юли 2011г. На него се приема нов устав на Съюза, променят се седалището и адресът му на управление и се избира нов състав на Управителния съвет. Днес, членове на Съюза на гъбопроизводителите са 51 физически и юридически лица – производители на различни видове култивирани гъби, лаборатории за мицел, производители на компост, консервни фабрики и университетски преподаватели.

 

Веднага след вписването си в съда, новият управителен съвет на СГБ установява контакт и започва да партнира с Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с Минситерството на околната среда и водите, както и с други държавни институции.

 

През 2012 г. СГБ участвува в работните групи към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по въпросите, свързани с възможностите за подпомагане на производителите на гъби по схемите за държавни плащания. Определен успех за гъбопроизводителите е фактът, че през 2012 г, за първи път производителите на култивирани печурки са включени в държавната схема DE MINIMIS. Тогава са изработени технологични карти и за другите култивирани гъби като кладница и шитаке.

 

Поне до този момент, сдружението е единствено в този сектор и очаква да обедини голяма част от гъбопроизводителите , за да могат всички заедно да защитят своите професионални и материални интереси. Последното Общо събрание на сдружението е проведено на 08 март 2013 г. Съюзът на гъбопроизводителите в България поддържа контакти с Европейското сдружение на гъбопроизводителите, както и с различни институции, електронни и печатни медии и издателства, свързани с производството на култивирани гъби в ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>