Съюз за стопанска инициатива спечели делото срещу Министерски съвет

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Пресцентър » Съюз за стопанска инициатива спечели делото срещу Министерски съвет

След решението от 26.07.2012г., с което Министерският съвет на Република България отказва признаването на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище, Съюзът започва битка чрез съдебни дела. Последното и окончателно решение на Върховният административен съд на Република България от декември 2013г. потвърждава решение № 10779 от 16.07.2013 г., в което Съдът отменя решението на Министерски съвет и връща делото като административна преписка към него за ново произнасяне.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини