Вътрешната и външната търговия продължават да се развиват добре

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Вътрешната и външната търговия продължават да се развиват добре

Националният статистически институт (НСИ) отчете пети пореден ръст на месечна база в обемите на осъщественатаслед като излязоха предварителните данни за месец октомври. Повишението в общия индикатор е от 0,6%, спрямо нивото, достигнато през септември. Това изведе показателя до ръст от 5,7% на годишна база. Това поредно повишение идва след поредица от стабилни резултати от месец февруари 2013 г. насам. Това доведе до усреднен ръст от 0,65% за десетмесечието спрямо същия период на 2012 г.

 

Както винаги има и добра и лоша новина. Добрата е, че високите стойности през 2013 г. са се оказали достатъчни за достигане на ниво, сходно с резултатите отчетени в началото на 2011 г. Лошата новина е, че все още сме далече от наваксване на кризисния спад. В крайна сметка, актуалните нива на продажбите на дребно у нас остават с 13,8% по-ниски от пика, отчетен през месец юни 2008 г.

 

Тези увеличения в обемите на търговия на дребно отново бяха подкрепени от повсеместни ръстове в отделните продуктови групи. На месечна база отрицателен ръст имат единствено продажбите на хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия и продажбата на автомобилни горива и смазочни материали. При тях са отчетени намаления, „отрицателни ръстове“, които са съответно -0.9% и -1.3%.

 

Сравнението на годишна база обаче показва, че всички сегменти на сектора на вътрешната търговия са с по-добри резултати през октомври 2013 г. спрямо равнището си от преди година. Най-бързо продължава да протича възстановяването в сегмента на търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия, където отчетеното повишение е от 23,9% средно от началото на годината. То е наваксало за средногодишния спад от 14,3% през 2012 г.

 

Позитивен сигнал за очакваните резултати от края на 2013 г. идва и от данните за икономическите нагласи по сектори. Последната актуална оценка за нивото на запасите на мениджърите в сектора показва, че те са на най-ниското си равнище от началото на кризата. Допълнителни индикации за това, че 2013 г. се очаква да завърши добре за сектора са и очакванията на домакинствата, които повишават оценката си за склонност към нови харчове на фона на прогноза на мениджърите в сектор търговия на дребно за нови понижения на цените на предлаганите от тях стоки.

 

Резултатите на сектора на външната търговия отчитат нови стабилни подобрения през октомври. Свиването на търговския дефицит продължава да тече с равномерни темпове, каквито се наблюдават от началото на годината. Последното подкрепя външната позиция на страната. През октомври обемът на износа е достигнал една от най-високите си стойности в номинално изражение, нараствайки с 8,6% на годишна база.

 

Увеличението на обемите от началото на годината се оказва устойчиво и за десетмесечието то е достигнало 7,7% при ограничен ръст на вноса от едва 0,1% за същия период. Благодарение на тези стабилни резултати, търговският дефицит на страната се е свил с 42% за периода и вече е ограничен до 4,5% от БВП. Именно подобряващият се търговски баланс е и основният фактор, който стои зад значително по-добрите данни по текущата сметка през 2013 г. Данните които сочат излишък от 2,8% от БВП за първите десет месеца на годината при дефицит от 0,5% за същия период на 2012 г, като подобрението във външната търговия със стоки обяснява 3 процентни пункта от наблюдаваното изменение.

 

Според анализаторите на „Уникредит Булбанк“, зад тези положителни резултати стоят дългогодишни усилия на българските износители да диверсифицират географската и продуктовата структура на експорта. Данните показват, че все по-голяма част от българския износ е насочен към динамичните бързоразвиващи се пазари, докато делът на стагниращите балкански съседи, както и на силно пострадалите от кризата държави от ЕС и еврозоната се ограничава до нива значително под наблюдаваните по време на икономическия бум.

 

Въпреки това, търговските връзки с европейските партньори остават с водеща роля, като именно възстановяването на техните икономики е с основен принос за добрите резултати на износа през последните месеци. Очакванията на анализаторите са този процес да продължи и през 2014 г., за когато прогнозите им  са, че ускоряването на растежа в редица ключови експортни дестинации ще има положително отражение и върху обема на износа на българските компании. Очакванията на анализаторите са, че ръстът на обема на износа ще достигне 5,7% на годишна база.

 

Автор: Теодор Дечев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини