Брутният външен дълг достигна най-ниската си стойност за 2013 година

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Брутният външен дълг достигна най-ниската си стойност за 2013 година

Номиналният размер на брутния външен дълг отчете ново понижение през месец октомври, достигайки 36,686 милиарда евро, са показали предварителните данни на БНБ за периода. Така, позицията по брутния външен дълг се е подобрила до 91,1% от БВП, което е и най-ниската стойност за 2013 г. Тя се съпоставя благоприятно с нивото от 93,8% преди година.

Значителна част от подобрението в общата позиция идва от еднократното действие по операциите на външния дълг на правителството в началото на 2013 г. Падежирането на емисия глобални облигации, деноминирани в евро, с номинал от 818,5 милиона евро е имало положителен ефект върху общата позиция по дълга, който вече е ограничен до приблизително 300 милиона евро. Причината за това е, че голяма част от книжата (над 75% по данни от Министерство на финансите) са се държали от български инвеститори, предимно банки.

 

Анализаторите на „Уникредит Булбанк“ смятат, че именно позицията на правителството ще има значително влияние върху общото ниво на индикатора и през следващите месеци.

 

През декември бяха публикувани подробности около емитирането на дълг по схемата „Schuldschein“ в размер на 290 милиона евро, като по данни на Министерството на финансите около 19% или 55 млн. евро са закупени от български инвеститори. Нови еднократни въздействия се очаква да има и през 2014 г., когато правителството е заложило излизане на външните дългови пазари с цел префинансиране на падежиращата се през януари 2015 г. емисия от глобални облигации, деноминирани в щатски долари, с остатъчен номинал от 1,086 милиарда долара.

 

Пак според анализаторите на „Уникредит Булбанк“, като се изключат операциите на държавния сектор, останалите институционални сектори в икономиката продължават да се движат в ясно изразени коловози. Нефинансовият частен сектор продължава да намалява външната си задлъжнялост с малки стъпки, докато консолидираната външна позиция на банковия сектор вече е с положителен знак. Съотношението на нетните външни пасиви към общо пасивите е достигнало 2,5% през ноември, което е значително подобрение спрямо дъното от – 17.3%, отчетено в края на 2008 г.

 

По този начин, натискът към финансовата индустрия да намалява своята външна задлъжнялост на практика е приключил на консолидирано ниво, като все още се очаква този процес да продължи при някой по-малки играчи на пазара, които се движат с изоставане от общия темп на заздравяване на външните позиции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>