72,72 на сто от банковия капитал в България е притежание на чужди финансови институции. Експерти предлагат създаване на две нови държавни банки.Създаването им трябва да даде тласък на реиндустриализацията и на растежа на високотехнологичните индустрии

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » 72,72 на сто от банковия капитал в България е притежание на чужди финансови институции. Експерти предлагат създаване на две нови държавни банки.Създаването им трябва да даде тласък на реиндустриализацията и на растежа на високотехнологичните индустрии

2014_04_07_Balgarska_banka_za_razvitie

„Българска банка за развитие“ е последната останала банкова институция с държавен капитал. Ексепртите обаче предлагат създаването на две нови държавни отраслови банки, които да насърчават реиндустриализацията и развитието на новите високотехнологични индустрии. Новите две банки трябва да се създадат на принципа на публично частното партньорство, като държавата да има в тях не по-малко от 51 на сто от капитала.

 

 

 

 

Около 72.72% от банковия капитал в България към днешна дата е притежание на чужди финансови институции, се казва в “Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.”, която до дни ще излезе от печат. Авторите са водещи икономисти, финансисти, инженери, учени и експерти от България и чужбина. Книгата има за цел да спомогне за формирането на политики за нова индустриализация на страната ни в периода до 2025 г. Инициативата за отпечатването на книгата е на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация на България.

 

За да има специализирани кредитори за новата високотехнологична индустриализация на България и ускоряване на икономическия растеж, експертите предлагат създаването на две нови банки. Те трябва да стартират с най-малко 51 процента държавно участие, на принципа на публично-частното партньорство.

 

Първата нова държавна банка с работно название “Индустриалбанк” АД ще бъде специализирана банкова институция, като идеята е преимуществено да кредитира компании от секторите за високи технологии, фармация, както и проспериращи компании от „историческата промишленост”. Втората проектирана нова държавна финансова институция – “Банка Биохран”, ще има за цел да преодставя кредитни ресурси на хранително-вкусовата индустрия, включително на етерично-маслената индустрия, на производството на биохрани и на биоземеделието,за развитие на биотехнологиите,както и на балнео, уелнес и СПА туристически компании.

 

В тези две банки трябва да бъде насочена цялата свободна парична ликвидност от държавните фирми и НАП. Тези банки под държавна гаранция ще могат да набират средства, както от страната, така и отвън за реиндустриализация под формата на облигации, смятат авторите на “Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025″. Новите банки ще функционират като самостоятелни финансови институти за финансиране на новата индустриализация чрез приоритетни отрасли и технологични ниши с висока добавена стойност.

 

България има опит в създаването на отраслови банки. Управлението на банките трябва да е двустепенно, като в надзорния съвет да доминират държавните органи. Капиталът на двете банки трябва да е адекватен на целта да се привлекат и управляват големи активи.

 

Бъдещ приоритет ще е изравняването на управляваните банкови активи от български банки и тези с чуждо участие. В настоящия момент активите на българските банки са около 17 милиарда или 27,28 на сто от всички банкови активи. Според експертите, това означава, че липсва връзка между националния промишлен и националния финансов контрол.

“Като се позовем на практиката на САЩ, Франция и Германия е уместно след пет години работа на отрасловите финансови институции, посредством БФБ-София  чрез Първично публично предлагане (IPO)  да бъдат продадени голяма част от акциите им, като държавата запази минимален дял от капитала и се позволи на гражданите при преференциални условия да закупят акции”, се посочва в “Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025″.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини