Тръгна субсидирането на качествените плодове и зеленчуци

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Тръгна субсидирането на качествените плодове и зеленчуци

2014_04_22_Piper

Според Асоциация „Български пипер“, изплащането ще започне след 23.04.2014. Георги Василев – главен секретар на асоциацията поздрави колегите си с кратко електронно послание, в което се отбелязва, че „тази субсидия е и в резултат на съвместните усилия на ръководството на Асоциация Български Пипер, както и на Вашата подкрепа“.

 

 

Подпомагането е в размер на 84,10 лева на тон за допустимите количества качествени домати, краставици, пипер, ябълки, череши, праскови, нектарини, кайсии и зарзали

На 17 април 2014г., Министърът на земеделието и храните – проф. Димитър Греков д.с.н. е подписал заповед за изплащане на субсидиите по схемата за качествени плодове и зеленчуци. (Заповед № РД 09-240, София, 17.04.2014 година). Заповедта е издадена на основание на чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.15б, ал.4 от Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.), във връзка с одобрен доклад с рег. № 93-4261/17.04.2014 г.

Със заповедта на министър Димитър Греков се определя подпомагане в размер на 43,00 евро на тон (84,10 лева на тон) за допустимите количества качествени домати, краставици, пипер (полско и оранжерийно производство), ябълки, череши, праскови, нектарини, кайсии и зарзали по Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България за 2013 г.

Оригиналът на заповедта е публикуван на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Контролът за изпълнение на заповедта е възложен на Бюрхан Абазов, заместник-министър на земеделието и храните.

Според Асоциация „Български пипер“, изплащането ще започне след 23.04.2014. От там изразяват задоволство от постигнатото на този етап – субсидията за качествени плодове и зеленчуци да е в размер на 0,084 лева на килограм. Георги Василев – главен секретар на асоциацията поздрави колегите си с кратко електронно послание, в което се отбелязва, че „тази субсидия е и в резултат на съвместните усилия на ръководството на Асоциация Български Пипер, както и на Вашата подкрепа“.

 

 

 

Снимка:http://www.fermer.bg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини