Израел предлага създаването на еврейски културен маршрут в България

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Израел предлага създаването на еврейски културен маршрут в България

Посланник Шаул Камиса Раз и шефът на ОЕБ „Шалом“ – Максим Бенвенисти изложиха идеята на среща с министъра на културата

 

 

Посланикът на Държавата Израел и председателят на Организацията на евреите в България „Шалом” запознаха министъра на културата – доц. д-р Мартин Иванов, с идеята си за разработването на Български еврейски културен маршрут, свързан с историята,  културата традициите на еврейската  общност в България, който да преминава през София, Пловдив, Бургас, Варна, Силистра и Никопол. За евреите Силистра е място за поклонение – там е изграден мемориален център в памет на Елиезер Папо – един от най-почитаните и уважавани равини през XIX век. Предвижда се в културния маршрут да бъде включен и Никопол, където е живял Йосиф Каро – късносредновековен богослов и особено почитан равин. В града ще бъде изграден музей в близост до мястото, където се е намирал неговият дом. „Развитието на този културен маршрут ще създаде и нови възможности за икономическо развитие на градовете, включени в него”, отбеляза Максим Бенвенисти.

 

Това стана по време на среща между Министъра на културата и Н.Пр. Шаул Камиса Раз – посланик на Държавата Израел в България. Срещата се проведе по инициатива на посланника на Държавата Израел. В нея участваха: Саусан Хасон, заместник-ръководител на дипломатическата мисия на Държавата Израел и Максим Бенвенисти – председател на Организация на евреите в България „Шалом”.

 

Пак по време на срещата, в контекста на водения разговор, министър Мартин Иванов изрази загриженост за състоянието на синагогата във Видин, обявена за недвижима културна ценност с национално значение, и отбеляза, че е необходимо със съвместни усилия да се търсят възможности за нейната реставрация и за превръщането й в бъдещ културен център.

 

Доц. д-р Мартин Иванов е благодарил на посланик Шаул Камиса Раз и на Максим Бенвенисти за отправените му поздравления и благопожелания. „Културата е свързващото звено между народите”, отбелязал е министър Иванов, като е подчертал интереса си към идеята за развитието на новия културен маршрут за поклоннически туризъм. Доц. д-р Мартин Иванов е обещал съдействие за реализация на идеята.

 

В рамките на разговора, Н.Пр. Шаул Камиса Раз е дал изключително висока оценка на традиционно добрите и приятелски отношения между двете страни, като е подчертал необходимостта от задълбочаване на двустранния диалог и в областта на културата. Дипломатът е отбелязал, че Посолството на Държавата Израел у нас е работило чудесно с доц. д-р Мартин Иванов и в качеството му на председател на Държавната агенция „Архиви“, като е изразил надежда, че и на новия си изключително отговорен пост в Министерството на културата, доц. д-р Мартин Иванов ще продължи да работи все така активно за укрепването и развитието на двустранните отношения.

 

Израелският дипломат е определил като изключително успешни реализираните през миналата година многобройни съвместни инициативи, посветени на отбелязването на 65 години от обявяването на независимостта на Държавата Израел и на 70-годишнината от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта по време на Холокоста през Втората световна война. В хода на разговора посланик Н.Пр. Шаул Камиса Раз е предложил съвместно отбелязване на нови значими инициативи, сред които е 25-ата годишнина от възобновяването на двустранните дипломатически отношения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини