ОЧАКВАЙТЕ НИ СКОРО !

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА | ул. “Златен рог” № 20, ет. 4, офис 3 | гр. София, п.код: 1407
тел: +359 2 970 48 40 | +359 2 970 48 06 | office@ssibg.org | www.ssibg.org