Управителният съвет на сдружение “Съюз за стопанска инициатива” свика редовно Общо събрание

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Добри практики, Новини ССИ, Полезна информация, Пресцентър » Управителният съвет на сдружение “Съюз за стопанска инициатива” свика редовно Общо събрание

На 05.09.2015 г., в Зала “София” на БЧК се проведе редовно Общо събрание на ССИ, оповестено в Държавен вестник (брой 57, стр. 94). На събранието Председателя на Настоятелството на Национална занаятчийска камара (НЗК) бе избран за член на Управителния съвет на ССИ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини