История

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » История

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) е национално представителна работодателска организация, която защитава интересите на малките, средните и микро – предприятията в Република България.

ССИ е учреден на 22.12.1989г. като сдружение с нестопанска цел от първите предприемачи в Република България, за да обедини и подпомага дейността на предприемачите от малкия и среден бизнес в страната.
ССИ защитава интересите на малките и средни предприятия, които имат най-голяма нужда да бъдат подкрепяни непосредствено след създаването си в началния етап на своето развитие, за да могат да се справят с огромните рискове и предизвикателства, които стоят пред тях.
ССИ е първата неправителствена и доброволна асоциация на частните предприемачи в България с над 20 годишен опит. През периода на управление на всички правителства и независимо от постоянно променящите се условия за бизнеса, ССИ винаги успешно е защитавала интересите на малките и средни предприятия в страната.

ССИ има 64 регионални организации, като този начин обхваща на териториален принцип цялата страна.

Членове на ССИ са 46 браншови организации от всички отрасли на икономиката на страната.

ССИ има младежка организация – Младежка асоциация за стопанска инициатива (YAPEE), която активно работи за развитие на младежкия предприемачески дух по европрограми и национални инициативи.

По последни данни на Националния осигурителен институт 4 646 частни предприятия с над 157 000 служители на трудов договор са членове на Съюза за стопанска инициатива.

ИСТОРИЯ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА (ССИ):
1990г. – ССИ е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел по Закона за лицата и семейството, заменен през 2000 г. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

1993г. – ССИ е официално признат от правителството като национална асоциация на работодателите, представляваща интересите на малките и средни предприятия (МСП) в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

1996г. – ССИ става член на Международната организация на работодателите – International Organization of Employers (IOE).

2002г. – ССИ става асоцииран член на Европейската федерация за управление на качеството.

2006г. – ССИ става член на Европейския съюз на занаятчиите, малките и средни предприятия /UEAPME/.

През 2004г. и 2007г. ССИ председателства на ротационен принцип Асоциацията на организациите на българските работодатели – АОБР.

This is also available in: English