Бъдещи членове

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Бъдещи членове

Благодарим ви, че взехте решение да се присъедините към единствената национално представителна организация, защитаваща интересите на микро, малките и средни предприятия в България, която работи в дългосрочна перспектива за тяхното развитие и просперитет.

 

Молим Ви, да се запознаете с текста на Устава на Съюза за стопанска инициатива (ССИ).

 

Молим Ви, да попълните Регистрационната карта за членство.

 

Молим Ви, в двуседмичен срок от изпращане на документите (по електронен път или на хартиен носител) да заплатите встъпителния си членски внос в ССИ (утвърден с решение на УС от 17.07.2013г.), който се заплаща еднократно и е в размер на 120 лева.

 

Молим Ви, в двумесечен срок от изпращане на документите (по електронен път или на хартиен носител) да заплатите годишния си членски внос в ССИ (утвърден с решение на УС от 17.07.2013г.), чийто размер е 120 лева.При подаване на заявление за членство вие заплащате годишен членски внос за годината на подаване на заявлението в намален размер, който се определя от броя оставащи месеци до края на календарната година умножен по 10 лева. Пример: Вашето предприятие подава заявление през м. септември, размерът на дължимия годишен членски внос за текущата година е 30 лева.

 

Банковата сметка на Съюза за стопанска инициатива е: BG04 BPBI 794 010 63990 105, Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ, Банков код: BPBIBGSF.

 

След приемане на Вашите документи и получаване на плащанията на встъпителния и годишния Ви членски внос в ССИ ще получите съобщение на посочения в документите Ви адрес на електронна поща, в което ще се потвърждава статута Ви на член на Съюза и ще получите и уникален код, удостоверяващ вашето членство. Този код ще идентифицира Вашето предприятие и ще Ви бъде необходим при ползване на преференциите Ви като член на Съюза по отношение на услугите, предлагани от нашите партньори и обявени в секцията на интернет страницата на ССИ – „ПАРТНЬОРИ И ПАРТНЬОРСКИ ПРОГРАМИ”.

 

Процедурата е финализирана. Вие сте редовен член на СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА.

 

Благодарим Ви за оказаното доверие!

This is also available in: English