Партньори на ССИ

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Партньори на ССИ

ioe_logo

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF EMPLOYERS) – Съюзът за Стопанска Инициатива е член на МОР от 1996 година. МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ е единствената призната международна организация, която представлява интересите на работодателите в областта на трудовите и социални отношения. В МОР членуват 150 работодателски организации от 143 държави, което я прави най-голямата организация на работодателите от частния сектор. МОР е представена в редица международни организации от най-високо равнище – Организацията на Обединените Нации, Международната Организация на Труда, Групата на двайсетте – Г 20.

logo.ueapme

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА ЗАНАЯТЧИИТЕ, МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯ

UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) е работодателска организация, представляваща интересите на занаятчиите, малките и средни предприятия от страните от Европа. UEAPME е организация с нестопанска цел, социален партньор – признат на Европейско равнище, в която членуват 80 организации от 34 държави, представляващи повече от 12 милиона предприятия с над 55 милиона заети

bulgarian-chamber-of-commerce-and-industry

АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (АОБР) – Асоциацията на организациите на българските работодатели е единствената обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България, както и на други заинтересовани представители на работодателите в Република България.

OIC_Sofia

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ
Областният информационен център – София е утвърден като бърз и адекватен източник, който предоставя актуална и разбираема информация на всички заинтересовани, на всички потенциални бенефициенти на европейски средства по линия на оперативните програми.

Logo_IAMSP
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИАНМСП е институция, отговорна за провеждане и изпълнение на политиката на правителството в сферата на утвърждаването на експорта като ключов фактор за икономическия растеж. Акцентът е поставен върху прилагането на интегриран пакет от мерки за подпомагане на износителите и стимулиране на инвестициите в експортно ориентирани дейности.

ИАМСП организира за малки и средни предприятия участие в търговски мисии, като за предприятията, които са кандидатствали за участие в мисия и са одобрени от ИАМСП, разходите за самолетни билети, хотелско настаняване, трансфери, логистика на място, наем на конферентни зали и т.н. се поемат изцяло за сметка на ИАМСП. Важно е да се отбележи, че ИАМСП поема тези разходи само за един представител от предприятие. Актуализиран списък с предстоящите търговски мисии, организирани от Агенцията можете да откриете тук

ИАМСП организира за малки и средни предприятия участие с национален щанд на международни търговски панаири и изложби, чийто предмет покрива почти всички сфери на експортна дейност. По отношение на предприятията, които са кандидатствали за участие в панаир или изложба и са одобрени от ИАМСП, разходите за наем на щанд на съответното изложение, включването в бизнес каталога и др. се поемат изцяло за сметка на ИАМСП. Актуализиран списък с предстоящите търговски панаири и изложби, участието в които е организирано от Агенцията можете да откриете тук

ИАМСП поддържа също, по линия на международния обмен, база данни със запитвания за сътрудничество и предоставяне на оферти от различни чуждестранни предприятия. Пълен списък с актуалните към всеки един момент оферти и запитвания за партньорство можете да откриете тук

ИАМСП поддържа също НАЦИОНАЛЕН ЕКСПОРТЕН ПОРТАЛ, в който след извършване на съответна регистрация може да се получи абсолютно БЕЗПЛАТЕН достъп до 18 експортни секторни стратегии, информация за търговско-икономическите характеристики на пазарите на над 50 държави, да се публикува оферта от самото експортно ориентирано предприятие, промотиращо предлаганите от него стоки и услуги, да се получи информация за текущи запитвания за оферти от чуждестранни бизнес партньори и много друга полезна за бизнеса информация.

arclogo
ФОНДАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМУНИКАЦИИ
Фондация „Приложни Изследвания и Комуникации” е една от водещите организации по отношение на популяризирането и възприемането на принципите на иновативното общество базирано на знанието на национално, регионално (за Югоизточна Европа) и местно равнище. С дейността си фондацията подпомага работата на политиците, националните и местните власти, на бизнеса и индустриалните асоциации, на неправителствените организации и на представителите на гражданското общество.

Фондация „Приложни Изследвания и Комуникации” е контактен партньор за България на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (Enterprise Europe Network). Логото го прилагам към мейла.

Enterprise Europe Network помага на малкия и среден бизнес да се възползва максимално от възможностите на Европейския пазар. Мрежата работи чрез 600 местни бизнес организации в над 50 страни от ЕС и извън него. Опитни експерти предлагат комбинирани информационни и консултантски услуги за:
· Навлизане на международния пазар
· Трансфер на нови технологии
· Достъп до финансиране от ЕС
· Финансиране на научни изследвания
· Законодателство и стандарти на ЕС
· Защита на интелектуална собственост
· Обратна връзка по политиките на ЕС

This is also available in: English