Управителен съвет

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Управителен съвет

УС на ССИ избран на ОС на 06.02.2016 г.:
Д-р Мирослав Найденов – Председател
Доц. д-р Бояна Боянова
Гълъбин Гълъбов
Коста Червеняшки
Кирил Петров
Проф. Д-р Любомир Стефанов
Орлин Тимов
Ралица Скорчева – Славова
Д-р Светозар Василев
Стефка Шевкенова
Д-р Методи Янков
Красимир Лалов
Иван Влаев

This is also available in: English