Контролна комисия

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Контролна комисия

Състав на Контролната Комисия на ССИ избрана на ОС на 14.09.2013 г.:
Д-р Аднан Лидиянов – Председател
Лозана Славчова
Петко Добрински
Момчил Кръстев

This is also available in: English