Контакт

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Контакт

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА | Бизнес Център „ЕВРОТУР”, ул. “Михаил Тенев” 12,  партер | гр. София, п.код: 1784
тел: +359 2 970 48 40 | +359 2 970 48 06 | office@ssibg.org | www.ssibg.org

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА | Бизнес Център „ЕВРОТУР”,  ул. “Михаил Тенев” 12, партер | гр. София, п.код: 1784
тел: +359 2 970 48 40 | +359 2 970 48 06 | office@ssibg.org | www.ssibg.org

Вашето име (задължително)

Вашият имейл (задължително)

Относно

Съобщение

This is also available in: English