Контакт

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Контакт

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА | ул. “Златен рог” № 20, ет. 4, офис 3 | гр. София, п.код: 1407
тел: +359 2 970 48 40 | +359 2 970 48 06 | office@ssibg.org | www.ssibg.org

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА |  ул. “Златен рог” № 20, ет. 4, офис 3 | гр. София, п.код: 1407
тел: +359 2 970 48 40 | +359 2 970 48 06 | office@ssibg.org | www.ssibg.org

Вашето име (задължително)

Вашият имейл (задължително)

Относно

Съобщение

This is also available in: English