История на УС

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » История на УС

След януари 2016
Д-р Мирослав Найденов – Председател

Доц. д-р Бояна Боянова

Гълъбин Гълъбов

Коста Червеняшки
Кирил Петров
Проф. Д-р Любомир Стефанов
Орлин Тимов
Ралица Скорчева – Славова
Д-р Светозар Василев
Стефка Шевкенова
Д-р Методи Янков
Красимир Лалов

Иван Влаев

14.09.2013 - 10.12.2015
Стефан Софиянски – Председател

Любомила Станиславова – Зам. председател
Николай Леонтиев – Зам. председател
Алие Асанова
Атанас Атанасов
Валентин Стоянов
Данаил Грънчев
Илия Илиев
Клара Илиева
Красимир Лалов
Мая Антова
Мишо Настев
Николай Шевкенов

12.04.2012 - 14.09.2013
Явор Джиджев – Председател
Валентин Стоянов
Атанас Атанасов
Георги Ботев
Данаил Грънчев
Илия Илиев
Манол Иванов
Мая Антова
Мишо Настев
Момчил Кръстев
Николай Леонтиев
Николай Шевкенов
Спас Атанасов
19.12.2003 - 12.04.2012
проф. д-р Борислав Борисов – Председател
Петко Паричков – зам. председател
Теодор Дечев – зам. председател
Христо Гагов – зам. председател
Александър Цанков
Антони Антонов
Асен Иванов
Асен Урманов
Атанас Атанасов
Атанас Янев
Божана Неделчева
Вени Марковски
Галентин Влахов
Георги Барбудев
Георги Ботев
Гинка Георгиева
Григор Григоров
Данаил Грънчев
Даниела Пехливанова
Денка Мъглов
Драгомир Цанков
Евгений Бонев
Живко Чакракчиев
Златка Капинкова
Иван Ангелов
Иван Винев
Иван Иванов
Иван Славов
Илия Илиев
Калин Манов
Камен Михайлов
Катя Горанова
Любка Коларова
Манол Иванов
Мая Антова
Мишо Настев
Момчил Кръстев
Нансен Бехар
Николай Леонтиев
Николай Шевкенов
Никола Митков
Петър Кунев Петров
Петър Стефанов Петров
Петър Радушев
Пламен Митев
Спас Атанасов
Теменужка Момчилова
Тодор Калинов
Радка Стоянова
Иван Станев

Аднан Лидиянов

07.11.2002 - 19.12.2003
проф. д-р Борислав Борисов – Председател
Петко Паричков
Радка Добрева
Атанас Атанасов
Тодор Кузманов
Георги Ботев
Христо Гагов
Иван Станев
Камен Михайлов
Златка Капинкова
Катя Горанова
30.10.2000 - 07.11.2002
проф. д-р Борислав Борисов – Председател
Георги Караславов
Радка Добрева
Иван Ангелов
Тодор Кузманов
Георги Ботев
Христо Гагов
Иван Станев
Николай Шевкенов
Димитър Огнянов
Катя Горанова
05.12.1995 - 30.10.2000
Петьо Блъсков – Председател
Константин Георгиев
Иво Стефанов
Христо Начков
Диана Матеина
Ради Радев
Катя Горанова
Асен Великов
Дориян Аврамов
Иван Бояджиев

След януари 2016

14.09.2013 - 10.12.2015

12.04.2012 - 14.09.2013

19.12.2003 - 12.04.2012

07.11.2002 - 19.12.2003

30.10.2000 - 07.11.2002

05.12.1995 - 30.10.2000

This is also available in: English