ЦПО

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » ЦПО

Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива
(ЦПО към ССИ ) организира курсове с ваучери по програмата “Аз мога повече”
(по професионални и ключови компетентности), както и други безплатни (семинари) и платени курсове и обучения, извънкласни инициативи и дейности.

1)    Испански език;

2)    Английски език;

3)    Италиански език;

4)    Руски език; Сръбски език; Полски език;

5)    Немски език;

6)    Френски език;

7)    Други екзотични езици (Арабски език, Турски език, Китайски език);

8)    Оперативно счетоводство;

9)    Шивачество

Адрес: бул. Цариградско шосе,  ул. „Михаил Тенев“ 12  (до „The Mall”, срещу Окръжна болница).
Тел.: +359/ 2 970 48 40; +359/ 882 333 225; +359/ 879 333 011
E-mail:  cpo@ssibg.org

 

 

Кои сме ние?

 

Центърът  за професионално обучение (ЦПО) към Съюза за стопанска инициатива е един от най-активните в сферата на подготовката на кадри посредством организиране на безплатни и платени курсове и обучения, извънкласни инициативи и дейности.

 

Ние сме лицензирани за провеждане и удостоверяване на професионално обучение и квалификационни курсове по над 30 професии и специалности.

 

Центърът разполага с модерни учебни зали, разположени на  няколко ключови точки в София, което позволява гъвкавост и максимално удовлетворяване потребностите на курсистите от гледна точка на локациите и комфорта на учебния процес.

 

За 2013 г.  ние си поставихме за цел да разширим визията си за развитието на човешкия потенциал и чрез изграждане на мрежа с други неправителствени организации и структури, в и извън страната, да предложим широк набор от обучения и курсове.

 

Центъра за професиионално обучение цели да:

 • създава компетентни специалисти, които да отговарят на съвременните стандарти за квалификация
 • организира и осъществява съответстващо на европейските стандарти обучение и тренинги
 • да участва в организирането на международни, национални и регионални мероприятия, свързани с популяризиране постиженията на съвременното образование
 • да подпомага компаниите в усилията им да покриват международни стандарти
 • да предоставя услуги, съвет и подкрепа по всички въпроси, свързани с кариерното  развитие

 

Обща информация:

 

Време на провеждане:

 • Курсовете и обученията се провеждат след работно време (начало 18.20 ч.) или през събота и неделя.
 • 1 учебен час = 45 миути.

 

Интензивност:

 • Стандартният интензитет на курсовете по езици е 2 или 3 пъти седмично (продължителността на ниво е до 100 уч. часа).
 • Тренингите за придобиване на специфични работни умения, меки умения и личностно развитие се провеждат в зависимост от изискванията на компаниите и обучаваните.
 • Организират се и индивидулани, ускорени курсове и обучения.

 

Лoкации:

 • Местоположение за провеждане: бул.Цариградско шосе,  ул. „Михаил Тенев“ 12  (до „The Mall”, срещу Окръжна болница).

 

Лицензия № 200412156

Издадена на Център за професионално обучение към сдружение “Съюз за стопанска инициатива”, гр. София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 05/ 14.04.2004 г.)

Седалище и адрес на управление
Гр. (с) София, пк. 1407
Област София град
Адрес: бул. „Цариградско шосе” ул. „ Михаил Тенев 12”

 

Предлагани професии, специалности:
1. Професия “Счeтоводител”, код 344010
1.1. Специалност “Счетоводна отчетност”, код 3440101 – трета степен на професионална квалификация.
2. Професия “Икономист – мениджър”, код 345010
2.1. Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3450104 – трета степен на професионална квалификация.
3. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050
3.1. Специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501 – втора степен на професионална квалификация.
4. Професия “Оператор на компютър”, код 345100
4.1. Специалност “Текстообработване”, код 3451001 – първа степен на професионална квалификация.
5. Професия “Офис – мениджър”, код 346010
5.1. Специалност “Бизнес – администрация”, код 3460101 – трета степен на професионална квалификация.
6. Професия “Озеленител”, код 622020
6.1. Специалност “Цветарство”, код 6220201 – първа степен на професионална квалификация;
6.2. Специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 – първа степен на професионална квалификация.
7. Професия “Работник в горското стопанство”, код 623060
7.1. Специалност “Билкарство”, код 6230604 – първа степен на професионална квалификация.
8.Професия “Готвач”, код 811070
8.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 – втора степен на професионална квалификация.
9.Професия “Сервитьор – барман”, код 811080
9.1. Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 – втора степен на професионална квалификация.
10. Професия “Охранител”, код 861010
10.1. Специалност “Охрана на обществения ред и личността”, код 8610101 – трета степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 04/ 18.05.2005 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия “Финансист”, код 343010
1.1. Специалност “Банково дело”, код 3430101 – трета степен на професионална квалификация;
1.2. Специалност “Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 – трета степен на професионална квалификация.
2. Професия “Хлебар – сладкар”, код 541030
2.1. Специалност “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 – втора степен на професионална квалификация;
2.2. Специалност “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 – втора степен на професионална квалификация.
3. Професия “Шивач”, код 542110
3.1. Специалност “Шивачество”, код 5421101, първа степен на професионална квалификация.
4. Професия “Оператор в дървообработването”, код 543020
4.1. Специалност “Производство на мебели”, код 5430201 – втора степен на професионална квалификация;
4.2. Специалност “Производство на врати и прозорци”, код 5430202 – втора степен на професионална квалификация;
4.3. Специалност “Производство на тапицирани изделия”, код 5430203 – втора степен на професионална квалификация.
5. Професия “Строител”, код 582030
5.1. Специалност “Помощник в строителството”, код 5820301 – първа степен на професионална квалификация;
5.2. Специалност “Кофражи”, код 5820302 – втора степен на професионална квалификация;
5.3. Специалност “Армировка и бетон”, код 5820303 – втора степен на професионална квалификация;
5.4. Специалност “Зидария”, код 5820304 – втора степен на професионална квалификация;
5.5. Специалност “Мазилки и шпакловки”, код 5820305 – втора степен на професионална квалификация;
5.6. Специалност “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 – втора степен на професионална квалификация;
5.7. Специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307 – втора степен на професионална квалификация;
5.8. Специалност “Мозайки”, код 5820308 – втора степен на професионална квалификация;
5.9. Специалност “Бояджийски работи”, код 5820309 – втора степен на професионална квалификация;
5.10. Специалност “Строително дърводелство”, код 5820310 – втора степен на професионална квалификация;
5.11. Специалност “Строително тенекиджийство”, код 5820311 – втора степен на професионална квалификация;
5.12. Специалност “Покриви”, код 5820312 – втора степен на професионална квалификация.
6. Професия “Монтажник на В и К мрежи”, код 582050
6.1. Специалност “Вътрешни В и К мрежи”, код 5820501 – втора степен на професионална квалификация;
6.2. Специалност “Външни В и К мрежи”, код 5820502 – втора степен на професионална квалификация.
7. Професия “Фермер”, код 621060
7.1. Специалност “Земеделец”, код 6210601 – втора степен на професионална квалификация.
8. Професия “Посредник на трудовата борса”, код 762010
8.1. Специалност “Посредник на трудовата борса”, код 7620101 – трета степен на професионална квалификация.
9. Професия “Социален работник”, код 762020
9.1. Специалност “Социални услуги на деца и семейства в риск”, код 7620201 – трета степен на професионална квалификация;
9.2. Специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания”, код 7620202 – трета степен на професионална квалификация.
10. Професия “Фризьор”, код 815010
10.1. Специалност “Фризьорство”, код 8150101 – втора степен на професионална квалификация

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 03/ 21.03.2007 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия  “Продавач – консултант”, код 341020
1.1. Специалност “Продавач – консултант”, код 34110201, втора степен на професионална квалификация.
2. Професия “Заварчик”, код 521090
2.1. Специалност “Заваряване”, код 5210901, първа степен на професионална квалификация.
3. Професия “Строител – монтажник”, код 582040
3.1. Специалност “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, втора степен на професионална квалификация;
3.2. Специалност “Метални конструкции”, код 5820402, втора степен на професионална квалификация;
3.3. Специалност “Сухо строителство”, код 5820403, втора степен на професионална квалификация;
3.4. Специалност  “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404, втора степен на професионална квалификация.
4. Професия  “Растениевъд”, код 621030
4.1. Специалност “Растениевъдство”, код 6210301, първа степен на професионална квалификация;
4.2. Специалност “Растениевъдство”, код 6210301, втора степен на професионална квалификация.
5. Професия  “Животновъд”, код 621050
5.1. Специалност “Животновъдство”, код 6210501, първа степен на професионална квалификация;
5.2. Специалност “Животновъдство”, код 6210501, втора степен на професионална квалификация.
6. Професия  “Администратор в хотелиерството”, код 811020
6.1. Специалност  “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201, трета степен на професионална квалификация.
7. Професия “Камериер”, код 811030
7.1. Специалност  “Хотелиерство”, код 8110301, първа степен на професионална квалификация.
8. Професия  “Портиер-пиколо”, код 811040
8.1. Специалност  “Хотелиерство”, код 8110401, първа степен на професионална квалификация
9. Професия  “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010
9.1. Специалност  “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101, трета степен на професионална квалификация;
9.2. Специалност “Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квалификация.
10. Професия “Козметик”, код 815020
10.1. Специалност “Козметика”, код 8150201, втора степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 08/ 17.06.2009 г.) с професии и специалности, както следва:

1. Професия “Фотограф”, код 213020
1.1. Специалност “Фотография”, код 2130201, трета степен на професионална квалификация.
2. Професия “Бижутер”, код 215030
2.1. Специалност “Бижутерия”, код 2150301, втора степен на професионална квалификация.
3. Професия “Сътрудник в бизнес-услуги”, код 345040
3.1. Специалност “Бизнес-услуги”, код 3450401, втора степен на професионална квалификация.
4. Професия “Касиер”, код 345060
4.1. Специалност “Касиер”, код 3450601, първа степен на професионална квалификация.
5. Професия “Програмист”, код 481010
5.1. Специалност “Програмно осигуряване“, код 4810101, втора степен на професионална квалификация;
6. Професия “Монтьор на компютърни системи”, код 523060
6.1. Специалност “Компютърна техника и технологии“, код 5230601, втора степен на професионална квалификация;
6.2. Специалност “Компютърни мрежи“, код 5230602, втора степен на професионална квалификация.
7. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020
7.1. Специалност “Автотранспортна техника”, код 5250201, втора степен на професионална квалификация;
7.2. Специалност “Пътностроителна техника”, код 5250202, втора степен на професионална квалификация.
8. Професия “Работник по транспортна техника”, код 525120
8.1. Специалност “Автобояджийство”, код 5251201, първа степен на професионална квалификация;
8.2. Специалност “Автотенекеджийство”, код 5251202, първа степен на професионална квалификация.
9. Професия “Оператор в производство на облекло от текстил”, код 542050
9.1. Специалност “Производство на облекло от текстил”, код 5420501, втора степен на професионална квалификация.
10. Професия “Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия”, код 542070
10.1. Специалност “Производство на обувни изделия”, код 5420701, втора степен на професионална квалификация;
10.2. Специалност “Производство на кожено-галантерийни изделия”, код 5420702, втора степен на професионална квалификация;
11. Професия “Работник в текстилното производство”, код 542080
11.1. Специалност “Текстилното производство”, код 5420801, първа степен на професионална квалификация.
12. Професия “Работник в обувно и кожено-галантерийно производство”, код 542100
12.1. Специалност “Обувно и кожено-галантерийно производство”, код 5421001, първа степен на професионална квалификация.
13. Професия “Килимар”, код 542130
13.1. Специалност “Ръчно изработване на килими”, код 5421301, първа степен на професионална квалификация;
13.2. Специалност “Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци”, код 5421302, първа степен на професионална квалификация.
14. Професия “Плетач”, код 542140
14.1. Специалност “Ръчно художествено плетиво”, код 5421401, първа степен на професионална квалификация;
14.2. Специалност “Плетач на настолна плетачна машина”, код 5421402, първа степен на професионална квалификация.
15. Професия “Озеленител”, код 622020
15.1. Специалност “Цветарство”, код 6220201, втора степен на професионална квалификация;
15.2. Специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202, втора степен на професионална квалификация.
16. Професия “Ресторантьор”, код 811060
16.1. Специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, код 8110602, трета степен на професионална квалификация;
16.2. Специалност “Кетеринг“, код 8110603, трета степен на професионална квалификация.
17. Професия “Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090
17.1. Специалност “Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”, код 8110901, първа степен на професионална квалификация;
17.2. Специалност “Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”, код 8110902, първа степен на професионална квалификация.
18. Професия “Планински водач“, код 812020
18.1. Специалност “Туризъм“, код 8120201, трета степен на професионална квалификация.
19. Професия “Аниматор в туризма”, код 812040
19.1. Специалност “Туристическа анимация”, код 8120401, трета степен на професионална квалификация.
20. Професия “Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност”, код 813010
20.1. Специалност “Спортно-туристически дейности”, код 8130101, трета степен на професионална квалификация.