Връзка с нас

Адрес

гр. София, България, бул. Черни връх 51Д – адрес на кореспонденция

гр. София, България, ж.к. „Лозенец“, ул. „Златен Рог“ № 20 – седалище и адрес на управление

Телефон

+359 2 970 48 40 | +359 2 970 48 06
+359 882 393 275

E-mail

office@ssibg.org