Проучване на Европейската изпълнителна агенция за МСП за ефективността на публичната подкрепа за иновациите на МСП

CSIL, Център за индустриални изследвания, Италия, по поръчка на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия на Европейската комисия (EASME) поиска становището на Съюза за стопанска инициатива и неговите колективни, браншови и индивидуални членове и партньори в лицето на институции и организации за ефективността на подкрепата за обществени иновации в МСП на програма Хоризонт 2020.

Изследването има за цел да установи :

  • основните фактори, възпрепятстващи иновациите в МСП, особено в светлината на последните технологични и пазарни развития;
  • формите на иновационна подкрепа, получени от МСП през последните три години;
  • нивото на удовлетвореност на МСП от получената подкрепа;
  • пропуските в досегашната подкрепа за иновации на МСП;
  • ефективността и отражението на дейностите на INNOSUP по програма Хоризонт 2020

Предоставена информация ще бъде анонимна, конфиденциална и ще бъде ползвана за анализ.

Проучването е достъпно на следния адрес : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Innovation_Support_SME и ще бъде отворено до 31 май 2020 год.

Г-жа Франческа Монако е на разположение за конкретни въпроси : monaco@csilmilano.com

Превод на писмото

На вниманието на Съюза за стопанска инициатива

Свързваме се с вас от името на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия  на Европейската комисия (EASME), която изпълнява част от програма Хоризонт 2020 по повод проучване на ефективността на подкрепата за обществени иновации в МСП.

Като част от проучването, CSIL, Център за индустриални изследвания, Италия, провежда проучване, за да изследва вижданията на МСП и посредниците за подкрепата на иновациите във връзка с иновационните дейности и свързаната с тях обществена подкрепа за МСП в Европа.

В тази връзка ви каним да споделите тази покана с всички институции, организации или предприятия, с коитоподдържате отношения. Проучването е достъпно на следния адрес : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Innovation_Support_SME и ще бъде отворено до 31 май 2020 год..

Изследването има за цел да установи :

  • основните фактори, възпрепятстващи иновациите в МСП, особено в светлината на последните технологични и пазарни развития;
  • формите на иновационна подкрепа, получени от МСП през последните три години;
  • нивото на удовлетвореност на МСП от получената подкрепа;
  • пропуските в досегашната подкрепа за иновации на МСП;
  • ефективността и отражението на дейностите на INNOSUP по програма Хоризонт 2020

Предоставена информация ще бъде анонимна, конфиденциална и ще бъде ползвана за анализ.

Г-жа Франческа Монако и на разположение за конкретни въпроси : monaco@csilmilano.com