Управителен съвет

Гълъбин Николов Гълъбов

Председател

Председател на ССИ от 2019 г. Изпълнителен директор на ЗК "Лев Инс" АД.

Виолина Емилова Накова

Изпълнителен Зам. Председател

Изпълнителен зам председател на Съюз за стопанска инициатива Магистър по икономика.

Иван Веселинов Влаев

Зам. Председател

Зам. председател на ССИ и председател на Настоятелството на Националната занаятчийска камара.

Лъчезар Николов Граматиков

Зам. Председател

Член на УС и Директор Търговия и маркетинг на ПЕТРОЛ АД. Магистър по макроикономика.

Контролна комисия

Славейко Стайков

Председател на Контролната комисия

Даниела Стоянова

Член на Контролна комисия

Илияна Рашкова

Член на Контролна комисия