Управителен съвет

Гълъбин Николов Гълъбов

Председател

Председател на ССИ от 2019 г. Магистър по бизнес администрация.

Виолина Емилова Накова

Изпълнителен Зам. Председател

Изпълнителен зам председател на Съюз за стопанска инициатива Магистър по икономика.

Иван Веселинов Влаев

Зам. Председател

Зам. председател на ССИ и председател на Настоятелството на Националната занаятчийска камара.

Лъчезар Николов Граматиков

Зам. Председател

Член на УС и Директор Търговия и маркетинг на ПЕТРОЛ АД. Магистър по макроикономика.

Даниел Делчев

Член на УС

Красимир Лалов

Член на УС

Любомир Стефанов

Член на УС

Орлин Тимов

Член на УС

Ралица Скорчева

Член на УС

Стефка Шевкенова

Член на УС

Кирил Петров

Член на УС

Методи Янков

Член на УС

Контролна комисия

Славейко Стайков

Председател на Контролната комисия

Даниела Стоянова

Член на Контролна комисия

Илияна Рашкова

Член на Контролна комисия