Заявление за членство в Съюз за Стопанска Инициатива – Фирми