Новини

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри актуализиране и продължаване на мярката „60/40“ в подкрепа на бизнеса

На заседанието си на 29.06.2020 г. членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество единодушно подкрепиха  проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията...

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обученията по професия „Помощник в строителството“ по проект „Просперитет“

На 24 юни 2020 г. Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обучение по професия „Помощник в строителството“, специалност...

Стартират курсовете за професионално обучение и ключова компетентност на 801 безработни лица в рамките на проект „Просперитет“ на Съюза за стопанска инициатива съгласно Националния...

Проект „Просперитет“ ще осигури възможности за обучение и заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда по търсени от...

Предложение на Съюза за стопанска инициатива за промени в подзаконовата нормативна уредба, касаеща дейността на Центровете за професионално обучение (ЦПО)

Съюзът за стопанска инициатива изпрати своите предложения на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев за промени в подзаконовата уредба на дейността на...

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България” публикува покана за финансиране на предложения Иновации за зелена...

Срок за подаване на предложенията : 30 септември 2020 год. Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната...

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Микро и малките предприятия в България, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м. април 2020 г. спрямо средно...

Подкрепа за МСП чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) чрез гаранции за заеми

Основната и най-ефективна подкрепа за МСП се предоставя чрез гаранции за заеми от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Като първа стъпка ЕИФ предоставя гаранционна схема, базирана...

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм) публикува покана за финансиране на предложения BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“.

Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране...

Предстояща схема за финансиране на МСП: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни...

Микро, малките и средните предприятия могат ще могат да кандидатстват по Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), която е насочена...

Следвайте ни

209ФеноветеХаресай
2абонатиабонирам

Реклама

PortaBiz Logo

Център за професионално обучение

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обученията по професия „Помощник в строителството“ по проект „Просперитет“

На 24 юни 2020 г. Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обучение по професия „Помощник в строителството“, специалност...

Защо да се присъедините към ССИ?

  • Защитаваме интересите на бизнеса
  • Разрешаваме проблемите на своите членове
  • Гарантираме интегритет
  • Притежаваме международни контакти

Членове и партньори

Международни партньори